Den "onde" Erik Norby på Lindskov i Egense sogn

| | | |

 Norby våbenNorby våbenEiler Brockenhuus' kalender optegnelser 13.8. 1585Eiler Brockenhuus' kalender optegnelser 13.8. 1585I 1500 tallet tilhørte Lindskov (Lehnskov) slægten Norby. 1552 nævnes Bent Norby (+1565) og Kirsten Ottesdatter Skinkel (+1572)Bent Norby (+1565) til Lindskov, hvor hans enke, Kirsten Ottesdatter Skinkel døde 1572. Derpå tilhørte Lindskov sønnen, "onde" Erik Norby (+1585) og dennes enke, Sophie Gregersdatter Juel (+senest 1603). Deres datter Birgitte Norby bragte den ved ægteskab til landsdommer i Fyn Hans Kaas til Østergård (+1632).

I Eiler Brockenhuus' kalenderoptegnelser findes 2 indførsler om Erik Norby, som måske forklarer hvorfor, han blev kaldt den "Onde". 13. 8. 1585:"Anno 1585 Blef Erick Norbÿ .. Skott aff sÿen egen Kock mellom Querndrop och Bobierrig paa en Fredag". og 23.8. 1585:"Anno 1585 Bleff Erick Norby Skaath ihiel aff sinn egen Kock imellom Querndrop och Bobierrig". (Brockenhuus har åbenbart været lidt i vildrede om datoen).

Og den 26. september samme år noterer Brockenhuus: "Bleff Erick Norby begraffuenn wdy hans Sogne Kircke Egensse paa en Thaarsdag".

Dramaet omtales også hos biskop Jacob Madsen, der besøgte  Egense kirke den 30. 6. 1589: "Lindskoff. Frue Sophie Erik Norbys, der bleff skott paa Suenborgs Veij". "Fru Kerstine døde 72. Onde Erik Norby vnder denne Sten, men hans Naffn inthet her paa".