Skibskonstruktør Hans Madsen, B&W i København

| | |


Efter lærer ved Ulbølle skole, Rendbæks optegnelser


I foråret 1850 blev Hans Madsen konfirmeret i Ulbølle på Sydfyn. Han var søn af fæstehusmand Mads Nielsen Hornbo, som boede på Fjellebrosvej 22.

Det var en stille og tilbageholdende dreng, men i skolen havde han vist stort talent for regning, skrivning og tegning. Allerede som 10-årig præsterede han det usædvanlige at udføre en nydelig afprentning med gåsefjer og krudtrand af en trykt læsebog på Ulbølle Skole - den såkaldte "Cramers Læsebog" .Der var også nogle tegnebøger på skolen, på en af dem havde han skrevet "Læse lidet og tænke meget, tale lidet og høre meget er den bedste vej til at forøge vore kundskaber".

Hans Madsen havde som stor dreng været på besøg i Øster Mølle i Fåborg, og da han kom hjem lavede han en mølle med kron- og kamhjul og knager. Da drengen var konfirmeret skaffede godsejer Erik Harding Lange, Rødkilde, ham til Burmeister & Wain i KøbenhavnBurmeister & Wain i København B & W's dok på RefshaleøenB & W's dok på RefshaleøenBaumgarten-Burmeisters kun 4 år gamle skibsværft i København. Kort efter den 14 årige dreng var ankommet til København med en pæreskue fra Fåborg, blev Baumgartens datter Thora døbt, og Hans Madsen var med til dåbsfesten. Han kom fortsat i huset og i 1873 blev han gift med den nævnte Thora, som han fejrede guldbryllup med kort før sin død i 1923.

Som lærling havde Hans Madsen arbejdet flittigt og samvittighedsfuld fra 6 morgen til 6 aften, for derefter at deltage i undervisningen på Teknologisk Institut. I læretiden omkr. 1853 konstruerede han i sin fritid en skibsdampmaskine, som han forærede til sin barndoms skole i Ulbølle. Dampmaskinen opbevares endnu i 1999 på Ulbølle Skole.

 Den nye Knippelsbro 1868Den nye Knippelsbro 1868Senere blev Hans Madsen leder af tegneskolen og konstruktør, og en del af æren for Knippelsbro i København, som blev ombygget 1867-69 tilkommer ham. Han var også med ved bygningen af kongeskibet Dannebrog, og den store russiske kejseryacht Standard, men også fra 1881 CentrifugeCentrifugecentrifuger, bl.a. den som førhen fandtes på Ulbølle Andelsmejeri. Inden Hans Madsen trak sig tilbage efter 60 års arbejde på Burmeister & Wain, blev han dekoreret med en høj russisk orden. Det var en stor udvikling han oplevede. Da han startede som lærling var 40 mand beskæftiget på B&W, og da han holdt op var der 3000.