Løjtved ved provst L.A.F. Rasmussen ca. 1856

| |

Hovedbygningen set fra øst - Løjtved Hovedgård, Stenstrup sognHovedbygningen set fra øst - Løjtved Hovedgård, Stenstrup sognLøitved skrevet af de tydsktalende Eiere Leutved, oprindelig Lyctved, Løygtved, Løytved, af Løg, en Bæk.
Denne Gaard har tidligere hørt under Egeskov. 1737 nævnes som Forpagter Diederik Lange, hvis Enke 1739 blev gift med den følgende Forpagter Peder Graae. Senere nævnes en Offer Hansen som Forpagter (1754).


 
1770 nævnes Gregers Leopold som Eier gift med Anna Elisabeth Smith. Han tog Livet af sig selv.
1782 blev Johan Lange, senere Eier af Rødkilde og Flintholm, Eier af Løitved.
1789 købte Kammerjunker Stie Tønsberg Schøller v. Krogh Gaarden. Han var gift med Christiane Margrethe de Juel.
1800 blev forrige Inspecteur paa Godset, Christian Frederik Nyholm, Eier, gift med Anna Margrethe Granjean.
1804 købtes den af Frederik Christian Vamberg, gift med Sara Henriette Faaborg, som, da han kjøbte Nakkebølle solgte Løitved til Hans Pedersen af Heden, der eiede den til sin Død 1843. Han var gift med Jfr Cecilie Georgine Holm fra Dalbye, og hvis Søn Niels Peder Pedersen f. 15 Novb. 1820 er den nærværende Eier, gift med Povline Aagaard.

Hovedbygningen fra gårdsiden - Løjtved Hovedgård, Stenstrup sognHovedbygningen fra gårdsiden - Løjtved Hovedgård, Stenstrup sogn Indgangsparti - Hovedbygningen til Løjtved hovedgård, Stenstrup sognIndgangsparti - Hovedbygningen til Løjtved hovedgård, Stenstrup sognDen nuværende 2 Etagers Hovedbygning er opført 1842 paa den ældres Kjældergrund. Den ældre Bygning var med Kjælder og 1 Etage samt af Bindingsværk.
Til Løitved hører henved 20 Huse, en Skov paa (?) 82 40 Tdr Land i Høies Riis, et Teglværk (overstreget) samt Stenstrup Kirke, der først blev bortsolgt tilligemed Krogenlund, men siden igien kjøbt til Gaarden. (Den sidste sætning er overstreget).

(Med anden skrift er tilføjet) 317 Tdr L Ager 10 Eng, 19 Mose, 82 Skov