Sognepræst i Svindinge 1554-1591 Jørgen Jespersen

| | |

Sognepræst i Svindinge 1554-1591 Jørgen Jespersen, f. Odense 1525, søn af Borger Odense Jesper Lauritsen. Stud. Odense 15.., 1553 p. kpl Ørbæk-Svindinge. 1554 sp. Svindinge. Afs. 10.4.1591 for forsyndelse mod ritualet. Bad vemodig om at måtte blive ved sit brød, men der var ingen redning. Var rig. Udlånte penge. Død Svendborg 11.10.1609. G. 15.. Marine …, f.   Svinding. 15.., 4 S., 5 Dtr.. Se J.Jørgensen, Avernakø, C. Jørgensen, Espe-Vantinge, M.L.Drucken, Sdr. Broby, J. Hansen, Drejø, H.Hansen, Sdr. Næraa-Aa., P.H.Bertelsen, Sdr. Højrup-G. Side 179 (Aage Dahls præstehistorie i afskrift ved Inge Boalth Petersen)

I Vor Frue kirkeregnskab hedder det 22. marts 1610: "S. Her Jørgen Jespersens arffuinger for hans Leiersted y Kircken .. iii Daler (Med anden skrift tilføjet: "Betald".

I pastor Poul Jacobsen Langelands optegnelser fra 1707 hedder det. "Det tredie (epitafie) for Hr. Jørgen Jespersön, Ao 1609, Hvilchen Hr. Jørgen hafde været Præst i Svindinge 36 Aar, og for nogen sin Forseelse kom der fra Kaldet, og her til Byen, hvor hand boede, døde og blef begrafven".