Ulbølle kirke

| | | | | | |

Beskrivelse fra Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Ulbølle sogn, s. 739

Ulbølle kirkeUlbølle kirkeDen hvidkalkede, teglhængte kirke ligger højt på en banke, der har fald til alle sider. Den er en formentlig sengotisk langhusbygning m. svært tårn, der tillige fungerer som våbenhus, på n.siden. Materialet er overvejende rå kamp, blandet m. noget tegl. Der ses nu ingen spor af ældre døre og vinduer. Kirken har opr. vistnok kun haft een indgang, den ndr. i tårnrummet. I det indre dækkes rummet af 4 fag krydshvælvinger, hvoraf det østligste er koret.

 

Ulbølle kirke 1864Tårnet er ligeledes sengotisk, men noget yngre end langhuset. Det er overvejende bygget af kamp forneden, mens der er anvendt munkesten i munkeskifte i de øvre partier.

 

 

kirkerumkirkerum Over de fladbuede, falsede glamhuller har ø.gavlen blændingsdekoration under

glatte, kamløse skrålinier. V.gavlen er ommuret 1888, hvilket årst. læses i murankre. Koret blev 1936 rest. arkt. E. Mindedal Rasmussen.

 

 

AltertavleAltertavleAltertavle, maleri: Kristus velsignede et barn, sign. Otto Bache 1872; i rammen kølbuefrise fra en gotisk +altertavle. Alterstager m. årst. 1579 og våben for Claus Ulfeldt og fru Margrethe Hvide. På alterbogen sølvbeslag fra 1772. Romansk røgelseskar m. runeindskr. fra  Jacob Røds værksted i Svendborg, i Nationalm. (DRun, nr. 183).

 

 

 

DøbefontDøbefontRomansk granitfont m. bølgeranker og mandshoveder på kummen og to dobbeltløver på foden (Mackeprang. D. 126); smukt kobberdåbsfad, o. 1550, m. Kristi korsegang i bunden.

 

 

 

 

PrædikestolPrædikestolPrædikestolen fra 1650 i senrenæssance m. bibelske relieffer og dydehermer samt sgpr. Jørgen Knudsen Krags navn; samtidig himmel. To klokker, den ældste støbt 1652 af Balthasar Melchior, den yngste 1881 af M.P. Allerup.-

 

 

 

Epitafium (1595) o. Margrethe Hvide og Claus UlfeldtEpitafium (1595) o. Margrethe Hvide og Claus UlfeldtLille epitafium af træ m. messingplader og malet årstal 1595 over Margrethe Hvide, +1595, enke efter Claus Ulfeldt, i tårnrummet.

 

 

 

 

Seks gravsten, de fem m. portrætfigurer: Sten o. Jesper Friis +1558 og Anne Hvide +1577Sten o. Jesper Friis +1558 og Anne Hvide +15771) Jesper Friis, +1558, og hustru Anne Hvide (+1577);Sten o. Margrethe Hvide +1595Sten o. Margrethe Hvide +1595 2) deres datter Margrethe, +1562; 3) 1560erne, Knud Hvide til Rødkilde, +1537, hustru Kirstine Tidemandsdatter og børnene Jacob og Karine; Sten i koret o. Margrethe Hvide og Claus Ulfeldt (1595)Sten i koret o. Margrethe Hvide og Claus Ulfeldt (1595)4) 1573, Claus Ulfeldt til Rødkilde, +1566, og hustru Margrethe Hvide; Sten o. Jacob Hvide +1563 og Lene GøyeSten o. Jacob Hvide +1563 og Lene Gøye5) 1573, Jacob Hvide til Rødkilde, +1563, og hustru (CAJensen. Gr.nr. 496-98, 579-80);

 

 

 

 

 

6) granitsten over "erlige dannemand" Hans Jensen, +1650.

På kirkegården er begr. godsejer Jens LangeJens LangeJens Lange til Rødkilde, +1790,Mindesten o. komponisten Hans Hansen +1878Mindesten o. komponisten Hans Hansen +1878 folkekomponisten Hans Hansen, +1878 (portrætmedaljon); jf. SvendbAmt. 1917. 101-22).