Sejerværket på Nyborg Slot

| | |

 Nyborg Slot Regning for sejermager Jost Iversen, Svendborg 1630Regning for sejermager Jost Iversen, Svendborg 1630I Nyborg Lens regnskaber stødte jeg 1630 på et bilag, der viser, at det var sejermager (urmager) Jost   Iversen, Svendborg, der på det tidspunkt, havde ansvaret for til stadighed at efterse og stille tårnuret på Nyborg Slot.

Regning for sejermager Jost Iversen, Svendborg 1630Regning for sejermager Jost Iversen, Svendborg 1630 "Giffuidt och betalt Jost Iffuersen seigermager vdi Suenborg, for Nyborg Slotz Seigerwerch, Hand tuende (?) gannge giorde reent, och adschillige steder Vdbøsset hullerne. Item fiilet Tackerne i hiulene till rette, Giorde hiulet*(?) af nye som omdriffuer wiseren, och ellers adschillige tider forferdiget Werkit till rette, naar det var brøstfalden och iche kunde slaa".

* Se regning nr. 2.

Henvisning: Nationalmuseet: Danmarks kirker. Tårnur med fagudtryk