Fæsteregister over krongods i Nyborg Amt 1682-1757

| | |
"En Stedsmaalsbog ved Nyborg Slot" - Registre over fæsteprotokoller på LAO v/ Vivi Fæster og Karin Jørgensen
I lokalhistorikeren Niels Rasmussen Søkildes samlinger på LAO findes denne afskrift, som efter sammenhængen med andet materiale tyder på, at afskriften er foretaget på Rigsarkivet. Ved at gennemgå 86 kartotekskort på Rigsarkivet over regnskaber for Nyborg og Tranekær amter, er det dog ikke lykkedes at spore, hvor originalmaterialet befinder sig.

Nyborg Amt 1682-1757 (01)Nyborg Amt 1682-1757 (01) Nyborg Amt 1682-1757 (02)Nyborg Amt 1682-1757 (02) Nyborg Amt 1682-1757 (03)Nyborg Amt 1682-1757 (03) Nyborg Amt 1682-1757 (04)Nyborg Amt 1682-1757 (04) Nyborg Amt 1682-1757 (05)Nyborg Amt 1682-1757 (05) Nyborg Amt 1682-1757 (06)Nyborg Amt 1682-1757 (06) 

Nyborg Amt 1682-1757 (07)Nyborg Amt 1682-1757 (07) Nyborg Amt 1682-1757 (08)Nyborg Amt 1682-1757 (08) Nyborg Amt 1682-1757 (09)Nyborg Amt 1682-1757 (09) Nyborg Amt 1682-1757 (10)Nyborg Amt 1682-1757 (10) Nyborg Amt 1682-1757 (11)Nyborg Amt 1682-1757 (11)

BilagStørrelse
Søbo reg. Fæsteprotokol 1719 - 1850.doc370 kB
Bjornemose reg. Faesteprotokol 1775-1867.doc397 kB
Brahetrolleborg reg. Fæsteprotokol 1719 - 1772.doc160.5 kB
Brahetrolleborg reg. Fæsteprotokol 1776 - 1904.doc528.5 kB
Broholm reg. Fæsteprotokol 1877 - 1915.doc273 kB
Egeskov reg. Fæsteprotokol 1691 - 1790.doc1.29 MB
Lehn reg. Fæsteprotokol 1719 - 1890.doc2.36 MB
Lykkesholm reg. Fæsteprotokol 1675-1763.doc340 kB
Molkenborg reg. Fæsteprotokol 1719-1890.doc1.22 MB
Mullerup reg. Fæsteprotokol 1719-1917.doc975.5 kB
Rødkilde reg. Fæsteprotokol 1719 - 1914.doc660.5 kB
Hvedholm reg. Fæsteprotokol 1808 - 1852.doc494 kB
Hvedholm reg. Fæsteprotokol 1852 - 1917.doc853.5 kB
Holstenhus reg. Fæsteprotokol Nakkebølle 1700 - 1807.doc351 kB
Holstenhus reg. Fæsteprotokol Nakkebølle 1811 - 1914.doc339.5 kB
Hvedholm reg. Fæsteprotokol 1692 - 1807.doc736 kB
Broholm 1719-1876.pdf119.87 kB
Nielstrup 1719-1759.pdf33.06 kB