Hundstrup Kirkebog del 4 1.1.1805 - 07.10.1814

| | |
Hundstrup Kirkebog - 4 - 2.5.1765-07.10.1814: kronologisk transcription
 

1805
Marts 16.1805 sammenviet Claus Mortensen og Maren Christophersd. uden foregående tillysning af prædikestolen ved kgl. bevilling, hvis forlovere var Rasmus Landkild og Niels Graae fra Langeland.

Marts 27.1805 sammenviet Niels Hansen og Anne Cathrine Nielsd.

Marts 24.1805 Peder Johan, født og hjemmedøbt den 23.2., døbt den 24.3. Fader: Peder Rasmussen, moder Marie Larsd. Båret af Nicolaj Madsens kone fra Bukkebjerg. Faddere: Lars møller, Rasmus smed, Jørgen ladefoged, Christen vævers og Jens (?Hansens) kone alle der af byen.

Marts 24.1805 moderen indladt

April 1.1805 jordet Peder Pedersens og Thebchen Larsd. dødf. barn

April 6.1805 jordet Apelone Basses, 75 år

April 6.1805 jordet Niels ... (?Krog/Krag= Rasmussens) kone Anne Knudsd., 70 år

April 11.1805 Niels, født 6.3., hjemmedøbt 10.3., døbt 11.4. Fader: Jørgen Andersen, moder Kirstine Andersd. Båret af Jørgen Høys kone i Mynderup. Faddere: Peder Degn, Niels Hyrde, Christen Piil, Jørgen Sallings og Niels Pedersens koner alle af Gundestrup.

April 11. 1805 moderen indladt

April 18. 1805 indladt Thebchen Larsd., Peder møllers kone

April 21.1805 blev confirmerede i Øster Skerninge kirke: drenge: Jesper Henricsen Jens Andersen Rasmus Andersen Lars Nicolajsen piger: Anne Marie Christophersd.

April 23. 1805 jordet Peder snedkers kone Karen Knudsd., 60 år

Maj 6.1805 anmeldte sig til ægteskab ungkarl Søren Rasmussen af Aaby sogn og pigen Anne Marie Rasmusd. af Hundstrup sogn, hvis forlovere var Rasmus Rasmussen smed og Hans Mogensen, som bevidnede at der var intet som kunne hindre dette ægte- skabs fuldbyrdelse.

Juli 28.1805 Peder og Hans, tvillinger, fødte og hjemmedøbte 21.7., jordet 9 dage gamle. (?juni) Fader: Anders Rasmussen

Juli 3.1805 jordet Mette Hansd. uægte søn Hans, 1 år

Juli 6.1805 sammenviet Søren Rasmussen og Anne Marie Rasmusd.

Den 12. og 13. juli 1805 visiterede jeg i Øster Skerninge, hvor og indfandt sig Hundstrup annex menighed. Med den såvel den voxne som skolens ungdom fandt jeg mig meget vel tilfreds, og tilbeder deres værdige lærer hr. Struch fremdeles rige og signelses frugter af sin embeds seir. sign. Hansen

Juli 12.1805 Johanne, født 10.6., hjemmedøbt 12.6., døbt 12.7. Fader: Henric Jensen, moder Kirsten Madsd. Båret af faderens søster Johanne fra Hundtofte. Faddere: Rasmus smed, Lars møller, Jørgen ladefoged, Peder Rasmussens og Jens H(?enrichsens) koner, alle der af byen.

Juli 12.1805 indladt moderen.

Juli 21.1805 indladt Anders Rasmussens kone.

Juli 29.1805 Christopher, født 13.6., hjemmedøbt 16.6., døbt 29.7 Fader: Jacob Christophersen, moder Karen Jensd. Båret af moderens søster Mette Maie. Faddere: Ole Krag, Morten Mortensen, Henric Madsens Niels, Rasmus Rasmussens og Henric Hansens koner alle af Mynderup.

Juli 29.1805 moderen indladt.

September 1.1805 jordet Niels Hansen Bøeg, som døde af kræftsyge .............., 61 år

September 14.1805 anmeldte sig til ægteskab Jacob Jensen og Marie Jacobsd., for hvem Peder Rasmus- sen tømmermand og Jens Jacobsen bevidnede at intet var i vejen for dette ægteskabs fuldbyrdelse.

Oktober 6.1805 Rasmus, født og hjemmedøbt den 25.8., døbt 6.10. Fader: Hans Jensen, moder Karen Rasmusd. Båret af møllerens kone i Elleskov Mølle Anne Christophersd. Faddere: Lars møller, Anders Hansen, Lars Gemahl, Jørgen Sallinges og Niels Pedersens koner.

Oktober 6.1805 moderen indladt

Oktober 6.1805 Marie, født 10.9., hjemmedøbt 11.9., døbt 6.10. Fader: Anders Rasmussen, moder Anne Rasmusd. Båret af Henric Jensens kone Kirsten Madsd. Faddere: Johan Hyrde, Mads Rasmussen, Hans Jensen, smedens og Henric Stehrs kone.

Oktober 6.1805 samme dag moderen indladt.

Oktober 17.1805 jordet enken Anne Christensd. fra Sandholt Lyndelse, 74 år

Oktober 28.1805 jordet Marqvar Nielsens datter Lisbeth, 14 år

November 3.1805 Dorthe, født 4.10., hjemmedøbt 6.10., døbt 3.11 Fader: Jørgen Madsen, moder Anne Margrethe Jensd. Båret af en fremmed kone fra Fåborg. Faddere: Rasmus Greve, Mads Stehr, Johan Hyr- de, Henric Jensens og Henrich Stehrs koner.

November 3.1805 moderen indladt.

November 10.1805 jordet Hans Jensen Boemands kone Margrethe Nielsd., 47 år

November 9.1805 sammenviet i Kierte Kirke Jacob Jensen og Marie Jacobsd.

December 1.1805 jordet almisselem Maren Larsd., 81 år (7 ord neden under kan jeg ikke tyde)

December 10.1805 jordet ungkarl Christen Nielsen Piil, 31 år

December 23.1805 jordet faderen Niels Christensen Piil, 79 år

I afvigte år 1805 her i sognet: sammenviede 4 par - født 9 - døde 14.

1806

Januar 19.1806 Anne Marie, født 15.12., hjemmedøbt 16.12., døbt 19.1. Fader: Hans Rasmussen, moder Bodil Rasmusd. Båret af Johanne Cortsd. fra Elleskov Mølle. Faddere: Mads Rasmussen, Johan Peder- sen, Anders Rasmussen, Henric Stehrs og Rasmus Greves koner.

Januar 19.1806 moderen indladt.

Marts 15.1806 anmeldte sig til ægteskab Anders Pedersen af Aaby sogn og pigen Marie Pedersd. af Hundstrup sogn. Forloverne Anders Rasmussen af Gundestrup og Ole Jensen af Aaby bevidnede at der var intet i vejen, som kunne gøre dette deres forehavende ægteskabs fuldbyrdelse hinder.

Marts 31.1806 jordet 2 børn for lille Anders i Gundestrup: Rasmus 7 år og Karen 4 år

April 3. 1806 Karen, født 2.3., hjemmedøbt 3.3., døbt 3.4. Fader: Berthel Sørensen, moder Anne Petersd. Båret af Lars møllers kone Anne Christophersd.. Fadere: Anders Krog, Anders Rasmussen i Gundestrup og Jørgen Andersen, samt Niels Pedersens og Hans Jensens koner.

April 3.1806 moderen introduceret.

April 8.1806 blev confirmeret her i kirken: drenge: Rasmus Rasmussen husmand Rasmus Andersen Krog Jens Larsen Nymand Niels Jensen Hundstrup Rasmus Jensen Goldbech Hans Andersen Degn Hans Hansen ?Stenstrup piger: Maren Christensd. Johanne Nielsd. Hyre.

April 20. 1806 anmeldte sig til ægteskab ungkarl Mads Rasmussen Stehr og Johanne Andersd., for hvem Lars Hansen møller og Jørgen Andersen ladefoged coverte at der var intet, som kunne gøe deres ægteskabs fuldbyrdelse syndelig.

April 26. 1806 sammenviet i Aaby Kirke enkemand Anders Pedersen og Marie Pedersd.

Maj 4.1806 jordet Peder Hansen Graner, 72 år

Maj 4.1806 Maren, født 25.3., hjemmedøbt 26.3., døbt 4.5. Fader: Povel Jensen Garde, moder Birthe Rasmusd. Båret af Niels møllers kone i Gundestrup. Faddere: Anders Rasmussen, Lars Gemahl, Rasmus skytte, Mouritz Hansen og søn Rasmus.

Maj 4.1806 moderen indladt

Maj 18.1806 jordet Jens Nielsens og Karen Jacobsd. pigebarn Anne, som druknede, 2 år

Maj 26.1806 jordet Anders Rasmussens pigebarn, 36 uger.

Juni 1.1806 sammenviet Mads Rasmussen og Johanne Andersd.

Juni 22.1806 Johanne Cathrine, født 17.5., hjemmedøbt 21.5., døbt 22.6 Fader: Peder Hansen, moder Anne Jensd. Båret af en fremmed pige. Faddere: Morten Rasmussen, Niels Jensen, Søren Rasmus- sen, Hans Mogensen, Hans Holmdrups kone, alle af sognet.

Juni 22.1806 moderen indladt.

Juli 20.1806 Jens, født 1.6., hjemmedøbt 7.6., døbt 20.7. Fader: Søren Rasmussen, moder Karen Rasmusd. Båret af moderens søster. Faddere: Lars møller, Rasmus smed, Hans Rasmussen, Marqvars datter Mette og Jens Hundstrups datter Karen.

Juli 20.1806 moderen indladt

Juli 19.1806 jordet Peder Nielsen (?Ladefoged), 55 år

Juli 26.1806 jordet almisselem Karen Rasmusd., 85 år gl.

August 27.1806 jordet Peder Hansen, indsidder hos Cort Jacobsen, 68 år

September 7.1806 jordet Peder Pedersen møllers hustru Thebchen Larsd., 36 år og i lige måde hendes dødfødte pigebarn

September 14.1806 jordet Christopher Larsens dødfødte drengebarn

September 14.1806 Jens, født 1.8., hjemmedøbt 3.8., døbt 14.9. Fader: Niels Jensen, moder Karen Madsd. Båret af møllerens kone fra Elleskov Mølle. Faddere: Hans Mogensen, Peder Hansen, Rasmus smed, Morten Rasmussen Skovs kone og Mette Cathrine Marcusd.

September 14.1806 moderen indladt.

Oktober 4.1806 anmeldte sig til ægteskab Lars Hansen Gemahl og pigen Karen Andersd., for hvem Jens Hansen af Vester Skerninge og Lars Hansen møller i Elleskov Mølle, coverte at intet var som kunne gøre deres ægteskabs fuldbyrdelse syndig.

Oktober 19.1806 Karen, uægte, født 12., hjemmedøbt den 17., døbt den 19. Moder: Else Pedersd., udlagt barnefader Niels Larsen, tjenende for kudsk hos amt- mand Schumacher på Beierholm. Båret af en lille jomfru Lene derfra. Faddere: Niels Pedersen, Anders Rasmussen og lille Niels Degn, Hans Jensens og Jørgen Andersens koner.

Oktober 26.1806 Karen, født 269., hjemmedøbt 28.9., døbt 26.10. Fader: Anders Rasmussen, moder Maren Pedersd. Båret af degnekonen madam Jacobsen. Faddere: Peder Degn med søn lille Niels, Hans Jensen, Jørgen Sallinge og Niels Hyres kone, alle af Gundestrup.

Oktober 26.1806 Moderen indladt.

November 4.1806 Johanne Margrethe, født 9.10., hjemmedøbt 19.10., døbt 4.11. Fader: Lars Trolle, moder Kirstine Brandt Båret af madame Lange på Rødkilde. Faddere: proprietær Johan Lange og Christen Berg, Jens Lange, hr. Jens Balslev fra Verninge, foged Joachim Helm fra Rødkilde.

November 15.1806 sammeviet Lars Hansen Gemahl og Karen Andersd.

November 23.1806 Ditlev, født og hjemmedøbt 27.10., jordet 23.11. 3 uger. Fader: Jørgen Jensen Hvidkilde

November 23.1806 moderen indladt

December 7.1806 Maren, født og hjemmedøbt 27.10., døbt 7.12. Fader: Jacob Jensen, moder Marie Jacobsd. Båret af en fremmed pige. Faddere: Christopher Larsen, Mouritz Hansen, Morten Han- sens, Jørgen Jensens og Knud Madsens koner alle af sognet.

December 7.1806 moderen indladt.

I afvigte år 1806 er her i sognet sammenviet 3 par - født 13 - døde 11

1807

Januar 10.1807 anmeldte sig til ægteskab enkemand Peder Pedersen af Hundstrup sogn og pigen Anne Rasmusd. af Avernache sogn, men bragte sit skudsmål, for hvem Nicolaj Be- rentsen og Hans Madsen af Gl. Langeskov coverte, at der intet i henseende til slægt- skab som kunne gøre dette deres ægteskabs fuldbyrdelse syndelig.

Februar 18.1807 Christopher, tvilling, født 29.1., hjemmedøbt 30.1., jordet 18.2., 20 dage Fader Lrs Gemahl

Februar 22.1807 Mette Cathrine, født og hjemmedøbt 9.1., døbt 22.2. Fader: Morten Mortensen, moder Karen Olesd. Båret af Hans Gemahls datter Anne Margrethe. Faddere: Rasmus Rasmussen, Henric Bruun, Niels Henricsen , Jørgen Høys og Lars Nymands koner.

Februar 22.1807 moderen indladt.

Marts 8.1807 Maren, tvilling, født og hjemmedøbt 29.1., døbt 8.3. Fader: Lars Hansen Gemahl, moder Karen Andersd. Båret af faderens søster Anne Margrethe. Faddere: Peder Degn og Hans Jensen, Berthel Sørensen, Jørgen Sallinges og Niels Pedersens koner.

Marts 8. 1807 moderen indladt

Marts 8. 1807 jordet husmand Jens Nielsens dødfødte pigebarn

Marts 21.1807 var til confirmation. drenge: Niels Andersen piger: ingen

April 12. 1807 Karen, født og hjemmedøbt 18.2., døbt 12.4. Fader: Rasmus Rasmussen, moder Anne Knudsd. Båret af en fremmed pige. Faddere: Henrich Bruun, Morten Mortensen, Ole Krag, Lars Rasmussens og Jørgen Høys koner, alle af Mynderup.

April 12. 1807 moderen indladt.

April 121807 indladt Jens Nielsen husmands kone

Maj 2.1807 sammenviet Peder Pedersen Møller og Anne Rasmusd.

Maj 18.1807 Inger, født 11.4., hjemmedøbt 12.4., døbt 18.5. Fader: Mads Rasmussen Stehr, moder Johanne Andersd. Båret af moderens søster Kirsten. Faddere: Henric Nielsen, Niels kirkeværge, Jørgen ladefoged, Rasmus smeds og Rasmus Boes kone, alle af Hundstrup

Maj 18.1807 moderen indladt

Maj 24.1807 jordet almisselem Morten Larsens enke Karen Pedersd., 80 år

Juli 7.1807 Peter og Anne Marie, født 27.5., hjemmedøbt 30.5., døbt 5.7. Fader: Lars Hansen møller, moder Anne Christophersd. Båret af Peder Andersens døtre Grethe og Maren fra Svendborg. Faddere: Rasmus smed, Berthel Escheberg, Niels ladefoged, Niels mølller, Jens hos store Anders, Peder Degn, Anders hos Hansens, Niels Pedersens, Jørgen Andersens og Anders Degns koner.

Juli 7.1807 moderen indladt.

Juli 9.1807 jordet degnen hr. Jacobsens kone Dorthe Lisbeth, 51 år

September 6.1807 Niels, født og hjemmedøbt 25.8., jordet 6.9., 12 dage gl. Fader: Anders Rasmussen, moder Anne Rasmusd.

September 8.1807 jordet Søren Escheberg, 63 år

September 9.1807 jordet ungkarl Rasmus Hansen Degn, 81 år

Oktober 2.1807 jordet Anders Rasmussen tømmermands kone, 41 år

Oktober 8.1807 anmeldte sig til ægteskab enkemand Anders Rasmussen tømmermand og Kirsten Rasmusd., som er skilt ved sin forrige mand, for disse folk coverte degnen hr. Jacobsen i Hundstrup og Johan ?Andersen ibid, at intet var som kunne gøre disse folks ægte- skabs fuldbyrdelse syndelig.

Oktober 25.1807 ligeledes anmeldte sig til ægteskab ungkarl Jens Jacobsen af Stenstrup by og pigen Kirsten Andersd. af Hundstrup sogn, for hvem Niels Rasmussen kirkeværge og Chri- sten Christensen væver begge af Hundstrup lovede, at intet var som kunne gøre dette ægteskabs fuldbyrdelse syndelig.

Oktober 30.1807 anmeldte sig til ægteskab ungkarl Jørgen Jeppesen og pigen Anne Johanne Ras- musd., for hvem Peder Degn og Lars møller lovede, at der var intet som kunne gøre dette deres ægteskabs fuldbyrdelse syndelig.

November 14.1807 sammenviet Anders Rasmussen og Kirsten Rasmusd.

November 21.1807 sammenviet Jens Jacobsen og Kirten Andersd.

December 5.1807 sammenviet ungkarl Jørgen Jeppesen og Anne Johanne Rasmusd., som begyndte med næste års vielse.

December 19.1807 Morten, født 7.11., hjemmedøbt 8.11, døbt 19.12 Fader: Jørgen Andersen, moder Kirsten Andersd. Båret af Hans Gemahls datter Anne Margrethe. Faddere: Peder Degn, Hans Jensen, Jørgen Sallinge, Anders Piils og Anders Krogs koner.

December 19.1807 moderen indladt.

December 25.1807anmeldte sig til ægteskab ungkarl Hans Cortsen og pigen Karen Jensd. for hvem for hvem degnen hr, Jacobsen og Knud Madsen fra Langeskov lovede, at intet var som kunne gøre dette deres ægteskabs fuldbyrdelse syndelig

I afvigte år 1807 er sammenviet 5 par - fødte 9 - døde 7.

1808

Januar 16.1808 sammenviet Hans Cortsen og Karen Jensd.

Januar 24.1808 Maren, født 25.12., hjemmedøbt 26.12., døbt 24.1. Fader: Jørgen Madsen, moder Margrethe Jensd. Båret af Lars Mortensens datter Maren. Faddere: Mads Stehr, Johan Hyre, Anders tømmermand, Henric Stehr og Anders kone, alle af Hundstrup.

Januar 24.1808 moderen indladt

Februar 7.1808 jordet Peder Graners enke, som var 69 år

Februar 21.1808 Mette Marie, født 16.2., hjemmedøbt 17.2., jordet 21., 15 dage Fader Niels Krog

Marts 6.1808 moderen indladt

Marts 13.1808 Mette Marie, født og hjemmedøbt den 9.2., døbt 13.3. Fader Poul Jensen, moder Birthe Rasmusd. Båret af Lars Gemahls søster Anne Margrethe. Faddere: Anders Rasmussen, Mouritz og søn Rasmus Lars Gemahls og Niels Pedersens koner af Hundstrup sogn

Marts 13.1808 moderen indladt

Indført Cancelie pro Memoria af 20. februar d.aa., som efter befaling skal indføres udi ministerial bogen

(Herefter følger en skrivelse, som ikke er oversat).

April 7.1808 jordet Jacob Jensens tvende børn Jens 5 år og Maren 3 år

April 11. 1808 jordet Martha Bøegs datter Karen, 10 år (far: Niels Hansen Bøegh)

April 12. 1808 var til confirmation i Hundstrup Kirke: drenge: Rasmus Nielsen Trolle Christian Nielsen Lars Christian Jensen Anders Andersen Degn Hans og Jens Pedersen Jens Rasmussen Christian Jensen Goldbech Jens Mouritzen Mads Hansen piger: Karen Jensd. Bøtter Lisbeth Kirstine Jørgensd. Marie Rasmusd. Maren Hansd. Anne Marie Jacobsd.

Maj 15.1808 jordet Peder Nielsen, snedker fra Horshaugen, 70 år

Juli 3.1808 jordet Henric Jensens datter Anne Cathrine, 13½ år

Juli 3.1808 Jens, født og hjemmedøbt 27.5., døbt 3.7. Fader: Jacob Jensen ?...., moder Marie Jacobsd. Båret af en ung pige. Faddere: Mouritz Hansen, Morten Hansen, Christopher Lar- sen, Peder snedkers enke og teglbrænderens kone.

Juli 3.1808 moderen indladt

Juli 24.1808 Johanne, født 22.6., hjemmedøbt 26.6., døbt 24.7. Fader: Anders Nielsen, moder Maren Jespersd. Båret af moderens søster i Pa..... Faddere: Lars møller, Peder Degn, Niels Hyrde, Jørgen Sallinges og Jørgen Jepsens koner.

Juli 24.1808 moderen indladt

August 20.1808 jordet afg. Rasmus Rasmussens enke Kirsten Rasmusd., 80 år

September 18.1808 anmeldte sig til ægteskab ungkarl Hans Jørgensen af Lunde sogn og pigen Maren

Nielsd., for hvem Hans Hansen af Hundtofte og Morten Mortensen af Mynderup lovede, at der intet var, som kunne gøre dette deres forehavende ægteskabs fuldbyrdelse syndelig.

Oktober 29.1808 sammenviet ovennævnte personer Hans Jørgensen og Maren Nielsd.

I afvigte år 1808 er fra sognet sammenviet 2 par - født 5 - døde 8.

1809

Januar 4.1809 jordet ungkarl Peder Jørgensen, 78 år, af decembers døde.

Januar 18.1809 Rasmus, født 8.12., hjemmedøbt 11.12, jordet 18.1. altså 4 uger.

Januar 18.1809 moderen indladt

Januar 28.1809 jordet mølleren i Gundestrup Mølle Niels Nielsen Trolle, 64 år

Januar 29.1809 Peter, født og hjemmedøbt 17.12., døbt 29.1. Fader. Berthel Sørensen, moder Anne Petersd. Bået af Peder møllers datter fra Sandholt Mølle. Faddere: Jørgen og Peder Frandsen, Lars møller i Elleskovs Mølle, Hans Jensens og Niels Pedersens koner.

Januar 29.1809 Moderen indladt.

Februar 19.1809 jordet almisselem Jeppe Larsen Krog, 78 år

Marts 1.1809 Christiane, født og hjemmedøbt den 26.1., jordet 1.3., altså 4 uger Fader: Niels Olsen, moder Karen Hansd.

Marts 11.1809 anmeldte sig til ægteskab enkemand Frands Hansen af Stenstrup og pigen Karen Christensd. på Langeskov i Hundstrup sogn, for hvem Hans Christophersen af Kra- rup sogn og Mads ?smed her af sognet lovede at der intet var, som kunne gøre deres ægteskabs fuldbyrdelse hinder.

Marts 29.1809 sammenviet i Krarup Kirke ovennævnte Frands Hansen og Karen Christensd.

April 4.1809 blev confirmerede i Øster Skerninge Kirke: drenge: Jens Simonsen Jens Mortensen Jens Henricsen Hans Jensen Peder Hansen pige: Kirsten Christensd. Anne Rasmusd. Johanne Pedersd. Anne Jensd. Cathrine Margrethe Jørgensd. Dorthe Henricsd. Anne Sophie Hansd. Karen Nielsd. Trolle

April 28. 1809 Hans, født og hjemmedøbt den 12.3. døbt den 28.4. Fader: Jacob Christophersen, moer Karen Jensd. Båret af en fremmed pige. Faddere: Niels Olsen Krag, Rasmus Henricsen, Mads Bruun, Lars Nyemands og Morten Mortensens koner

April 28. 1809 moderen indladt.

Sluttede dette års fødte til lægdsrullen.

Maj 26.1809 jordet gårdmand Jørgen Andersen fra Gundestrup, 35 år

Maj 28.1809 Jens, født og hjemmedøbt den 24.4., døbt 28.5. Fader: Jacob Jensen Goldbech, moder Ellen Andersd. Båret af en fremmed kone. Faddere: Peder Foltz, Rasmus Vangeled, Hans Madsen, Peder møllers kone og Martha Bøegs.

Maj 28.1809 moderen indladt.

Juni 18.1809 Hans, født 20.5., hjemmedøbt 21.5., døbt 18.6 Fader: Lars Hansen Gemahl, moder Karen Andersd. Båret af Mads Rasmussen Stehrs kone. Faddere: Hans Jensen, Niels Hyrde, Peder Degns og Niels Pedersens og Anders Rasmussens koner.

Juni 18.1809 moderen indladt.

Juli 28.1809 jordet Søren Andersen Eschebergs enke Karen Hansd., 76 år

Juli 30.1809 Johanne, født og hjemmedøbt 1.7., døbt 30.7. Fader: Hans Jensen, moder Karen Jensd. Båret af Anders Krogs kone. Faddere: Anders Rasmussen, Peder Degn, Niels Hyrde samt Jørgen Sallinges og Niels Pedersens koner.

Juli 30.1809 moderen indladt.

Juli 30.1809 jordet Lars Gemahls søn Hans, 5 uger

August 13.1809 Karen, født og hjemmedøbt 16.7., døbt 13.8. Fader: Hans Jørgensen skræder, moder Maren Nielsd. Båret af Rasmus sønnedatterkone fra Ollerup. Faddere: Lars Bæch, Ole Krag, Henric Bruun, Peder Christensens og Jens skyttes koner.

August 13.1809 moderen indladt

August 13.1809 Lars, uægte, født og hjemmedøbt 3.8., døbt 13.8. Moder: gårdmand Anders Hansens datter Karen, udlagt barnefader Anders Chris- tensen, tjener Anders ladefoged. Båret af Jens Hundstrups datter Anne Cathrine. Faddere: Anders Krog, Lars Gemahl, Anders Piil, Bertel Eschebergs og Jørgen Pilegaards koner.

August 13.1809 jordet almisselem Anders Jeppesen, 36 år

September 24.1809 Anders, født og hjemmedøbt 11.8., døbt 24.9. Fader: Niels Jensen, moder Karen Madsd. Båret af Henric Jensens kone. Faddere: Hans Mogensen, Peder Hansen, Lars møller, Rasmus Jensens kone og Christen Hansens datter Maren.

September 24.1809 moderen indladt.

Oktober 8.1809 Anne Marie, født 8.8., hjemmedøbt 30.8., døbt 8.10. Fader: Søren Rasmussen, moder Karen Rasmusd. Båret af moderens søster fra Vester Skerninge. Faddere: Lars møller, Rasmus smed, Niels Jensen og Peder Rasmussens og Lars Gussens koner.

Oktober 8.1809 moderen indladt.

Oktober 22.1809 Ole, født 8.9., hjemmedøbt 10.9., døbt 22.10. Fader: Peder Hansen, moder Anne Jensd. Båret af Hans beriders datter fra Ulbølle. Faddere: Morten Rasmussen, Lars møller, Anders Krog, Jens skyttes og Niels Jensens koner.

Oktober 22.1809 moderen indladt

December 1.1809 jordet Jørgen Andersen Høy af Mynderup, 44 år

December 3.1809 Karen, født og hjemmedøbt 23.10, døbt 3.12. Fader. Jørgen Jensen, moder Anne Cathrine Jespersd. Båret af en pige fra Skjoldemose. Faddere: Jens teglbrænder, Rasmus Vangeled, Offer Jensen fra Skjoldemose , Thomas Pedersens og Knud Mortensens koner.

December 3.1809 moderen indladt

Slutter dette års døde og fødte liste.

December 16.1809 anmeldte sig til ægteskab Christen Jensen af Kirkeby sogn og pigen Anne Marie Rasmusd. af Hundstrup for hvem sognefogden Hans Jensen og Jørgen Lykkesen lovede, at der var intet som kunne gøre dette deres ægteskabs fuldbyrdelse syndig.

December 17.1809 Rasmus, født 18.11, hjemmedøbt 19.11, døbt 17.12 Fader: Anders Rasmussen, moder Maren Pedersd. Båret af møllerenkens datter Ane. Faddere: Lars møller, Peder Degn, Hans Jensen, Niels Pedersens og Lars Gemahls koner.

December 17.1809 moderen indladt.

Begynder med næste års døde og fødte liste

December (blank) anmeldte sig til ægteskab Lars Rasmussen, kudsk på Skjoldemose i Stenstrup sogn og enken Kirsten Andersd. af Hundstrup, for hvem Jeppe Pedersen fra Skjol- demose og Hans Andersen i Øster Scherninge lovede, at der var intet som kunne gøre dette deres forehavende ægteskabs fuldbyrdelse syndelig.

December 23.1809 Hans Peter, født 8., hjemmedøbt 19., døbt 23.12. Fader: forvalter Lars Pedersen Trolle, mor Anne Kirstine Hansd, Brandt. Båret af moderens søster fra Fåborg. Faddere: Hr. Jens Lange, hr. løjtnant Thor Lange, hr. candidat Mogens Thune samt .... Kongsted samt møllerkonens datter Anne fra Gundestrup mølle.

December 26.1809 Anne, født og hjemmedøbt 10.11, døbt 26.12. Fader: Anders Rasmussen tømmersvend, moder Kirsten Rasmusd. Båret af Lars Nymands datter Karen. Faddere: Rasmus smed, Johan Hyre, Jørgen Madsen, Niels Jensens og Henric Jensens koner.

December 26.1809 moderen indladt.

December 29.1809 anmeldte sig til ægteskab ungkarl Anders Jensen af Ulbølle og pigen Maren Ras- musd., Hundstrup, for hvem gårdmand Jørgen Nielsen og Hans Jørgensen af Ulbølle, som coverte at der var intet som kunne dette deres forehavende ægteskabs fuldbyr- delse syndelig.

December 30.1809 sammenviet Christen Jensen og Anne Marie Rasmusd.

I afvigte 1809 er her i sognet sammenviet 2 par - født 16 - døde 8.

1810

Januar 7.1810 Peder, født og hjemmedøbt 5.12.1809, døbt 7.1. Fader: Hans Cortsen, moder Karen Jensd. Båret af Jacob Cortsens kone i Ollerup. Faddere: Rasmus smed, Peder møller, Jens Krog, Jørgen Philipsens og Lars Gussens koner.

Januar 7.1810 moderen indladt

Januar 13.1810 sammenviet Lars Rasmussen og enken Kirsten Andersd.

Januar 18.1810 jordet Anders Nielsen ladefoged, 71 år

Januar 21.1810 sammenviet Anders Jensen og Maren Rasmusd.

Januar 25.1810 jordet Anne Sophie Nielsd. fra Kværndrup sogn, 21 år

Januar 28.1810 anmeldte sig til ægteskab ungkarl Lars Henrichsen og enken Mette Cathrine Ras- musd., begge af Hundstrup sogn, for hvem degnen hr. Christopher Jacobsen og parcellisten Mads Rasmussen coverte, at der var intet som kunne gøre dette deres ægteskabs fuldbyrdelse syndelig.

Februar 25.1810 jordet Anders Rasmussens liden søn Rasmus, 25 uger

Februar 25.1810 Mads, født 24.1., hjemmedøbt 25.1., døbt 25.2. Fader: Jørgen Madsen, moder Anne Margrethe Jensd. Båret af degnens kone i Hundstrup. Faddere: Mads Stehr, Johan Hyre, Henric Stehr, Anders tømmermands og Rasmus Greves koner

Februar 25.1810 moderen indladt

Marts 10.1810 sammenviet ungkarl Lars Henrichsen og enken Mette Cathrine Rasmusd.

April 8.1810 jordet Morten Kragegaards datter Anne Kirstine, 36 år

April 15. 1810 Peder, født 13.3., hjemmedøbt 14.3., døbt 15.4. Fader: Niels Olsen Krag, moder Karen Hansd. Båret af fabriqeur Mortensens datter fra Ulbølle. Faddere: Lars Høy, Morten Morten- sen, Mads Bruun, Peder Christensens og Hans Cortsens koner.

April 15. 1810 moderen indladt.

April 29.1810 jordet Morten Michelsen Kragegaard, 67 år

April 24. 1810 blev confirmerede i Hundstrup Kirke: drenge: Jens Nielsen Gemahl Hans Andersen ?Therlig? Frands Nielsen Bøeg Rasmus Nielsen Krog piger: Appelone Jacobsd. Johanne Mouritzd. Maren Rasmusd. Anne Marie Rasmusd.

Juni 28.1810 jordet Henric Bruuns kone Anne Hansd., 71 år

Juli 22.1810 Inger, født 24.6., hjemmedøbt 25.6., døbt 22.7. Fader: Lars Hansen Gemahl, moder Karen Andersd. Båret af moderens søster Kirsen fra Stenstrup. Faddere: Peder Degn, Hans Jensen, Bertel Escheberg, Niels Pedersens og Jørgen Sallinges koner.

Juli 22.1810 moderen indladt

Juli 29.1810 Erasmine Martine, født 18.6., hjemmedøbt 21.6., døbt 29.7. Fader: Peder Lollesgaard, moder Anne Rasmusd. Langkild Båret af Rasmus Pedersen Høegs kone. Faddere: Lars møller, Hans Landkilde, Hans Peder Landkild, møler Maintz, Karen Trolle.

Juli 29.1810 moderen indladt

I afvigte år 1810 var fra sognet sammenviet 3 par - fødte 5 - døde 6.

1811

Februar 3.1811 Jørgen, født 14.12., hjemmedøbt 16.12., døbt 3.2. Fader: Lars Bøgh, moder Kirsten Andersd. Båret af Lars Gemahls kone. Faddere: Lars Gemahl, Niels Pedersen, Peder Degn, An- deres Rasmussens og Hans Jensens koner.

Februar 3.1811 moderen indladt.

Februar 3.1811 Maren, uægte, født og hjemmedøbt 31.1., døbt 3.2. Moder: Maren Larsd., udlagt barnefader: Peder Nielsen Huus, Ulbølle. Faddere: Jens Hundstrup, Lars Gussen, Rasmus smed, Jørgen Philipsen, Hans ?Ipsen.

April 1. 1811 Jens, født 3.3., hjemmedøbt 6.3., døbt 1.4. Fader: Peder Christensen, moder Apellone Jensd. Båret af en pige fra Skjoldemose- Faddere: Rasmus Rasmussen, Lars og Jesper Henricsen, Niels Olsen Krags og Lars Rasmussens koner.

April 1. 1811 moderen indladt.

April 15. 1811 Peder, født 13.3., hjemmedøbt 16.3., døbt 15.4. Fader: Lars Hansen møller, moder: Anne Christophersd. Båret af hr. Lollesgaards kone fra Langeskov. Faddere: hr. Lollesgaard, Maintz og svi- gerfader Hans Landkild, Niels Pedersens og Jørgen Sallinges koner.

April 15. 1811 moderen indladt

April 9. 1811 var til confirmation: drenge: Johan Nielsen Trolle Lars Pedersen Jens Andersen Slott Rasmus Jørgensen Sallinge Jens Jensen Hundstrup Rasmus Christensen ?hjulmand Peder Hansen piger: Anne Hansd. Dorthe Larsd. Mette Rasmusd. Christiane Christophersd. Anne Kirstine Jensd. Krog

April 28. 1811 Severine, født 18.3., hjemmedøbt 20.3., døbt 28.4. Fader: Berthel Sørensen, moder Anne Petersd. Båret af Jørgen Frandsens kone fra Krarup. Faddere: Anders Rasmussen, Hans Jensen, Rasmus Krog og Jørgen Sallinges og Jørgen Jeppesens koner.

April 28. 1811 moderen indladt

Maj 5.1811 jordet Christopher Larsens kone i Teglværkshorsehaugen, 47 år

Maj 23. 1811 Lars, født og hjemmedøbt 27.4., døbt 23.5. Fader: Hans Cortsen, moder: Karen Jensd. Båret af moderens søster Anne Cathrine. Faddere. Peder Rasmussen, Rasmus Jensen, Jacob Cortsen, Hans Andreasens og Lars Gussens koner.

Maj 23. 1811 moderen indladt

Maj 31.1811 jordet Jørgen Philipsens kone, 60 år

Maj 31.1811 jordet gårdmand og sognefoged Hans Jensen i Gundestrup, som faldt ned af sit hus og slog sig ihjel, 48 år.

Juni 1.1811 jordet Marie Gammelgaards, 66 år

Juli 12.1811 jordet Jens teglbrænders kone Maren Jeppesd., 63 år

Juli 15.1811 anmeldte sig til ægteskab ungkarl Hans Hansen Gemahl og enken Karen Rasmusd. af Gundestrup, for hvem Jens Hansen af Vester Skerninge og Hans Hansen af Gundestrup coverte, at der var intet som kunne gøre dette ægteskabs fuldbyrdelse syndlig.

September 2.1811 jordet husmand Jørgen Sallinges (hst.) Anne Rasmusd., 49 år

September 15.1811 jordet samme mands datter Marie Cathrine 16 år

September 15.1811 Anne Marie, født og hjemmedøbt 11.8., døbt 15.9. Fader: Mads Henrichsen Bruun, moder Johanne Nielsd. Båret af Jens Ditlevsens datter af Stågerup. Faddere: Ole Krag, Rasmus Rasmussen, Morten Mortensen, Lars Høgs og Lars Nymands koner.

September 15.1811 moderen indladt

September 25.1811 jordet smedesvend Simon Rasmussen, 68 år

November 2.1811 sammenviet Hans Hansen Gemahl og enken Karen Rasmusd.

November 6.1811 jordet Anders Hansen Degn, 82 år

December 15.1811 jordet almisselem Christen Larsen ?Rytter, 69 år

December 29.1811 sammenviet Johan Jørgen Heldager og enken Martine Marie Trolle

I afvigte år 1811 (der er skrevet 1812) er her i sognet sammenviet 2 par - født 7 - døde 8.

1812

Januar 12.1812 Mette Marie, født 10.12, hjemmedøbt 15.12.1811, døbt 12.1. Fader: Anders Rasmussen, moder Maren Pedersd. Båret af Rasmus Rasmussen fra Aaby. Faddere: Lars Gemahl, Lars ?skytte, Peder Degn, Niels Pedersens og Niels Hyrdes koner.

Januar 12.1812 moderen indladt

Januar 19.1812 Marie, uægte, født og hjemmedøbt 12.12.1811, døbt 19.1. Moder: Johanne Rasmusd., udlagt barnefader Rasmus smeds søn Rasmus. Båret af Jens skyttes datter Anne. Faddere: Jens skytte, Lars Gussen, Peder Boe, Jørgen Philipsens og Lars ?Mortensens koner.

Januar 22.1812 jordet almisselem Peter Tolzes kone Karen Jensd. 103 år

Januar 22.1812 jordet forvalteren på Flintholm Lars Trolle, 45 år

Februar 6.1812 jordet Hans Olsens enke Mette Marie Sørensd., 81 år

Februar 29.1812 jordet Peder Degns kone Anne Hansd. , 68 år

Marts 15.1812 jordet almisselem fra Gudbjerg Karen Jensd., 90 år

Marts 20.1812 anmeldte sig til ægteskab enkemand Jørgen Pedersen Sallinge og Karen Olesd. for hvem Anders Rasmussen og Niels Pedersen Hyrde coverte at der intet var, som kunne hindre dette ægteskabs fuldbyrdelse.

April 28. 1812 var til confirmation her i kirken: drenge: Christian Nielsen Trolle Christen Mouritzen Peder Nielsen Rasmus Jørgen Skade Rasmus Hansen Michael Rasmussen piger: Karen Jørgensd.

April 29. 1812 jordet Peder Rasmussen tømmermands moder Anne Hansd., 83 år

Maj 3.1812 Jensine, født og hjemmedøbt 5.4., døbt 3.5. Fader: Jørgen Madsen, moder Anne Margrethe Jensd. Båret af Mads Stehrs kone. Faddere: Anders tømmermand, Johan Pedersen, Jørgen ladefoged, Henric Stehrs og Rasmus Greves koner.

Maj 3.1812 moderen indladt

Maj 7.1812 jordet husmand Cort Jacobsen, 90 år

Maj 23.1812 sammenviet enkemand Jørgen Pedersen Sallinge og Karen Olesd.

Maj 24.1812 Jens, født og hjemmedøbt 28.4., døbt 24.5. Fader: Jørgen Philipsen, moder Karen Jensd. Båret af barnets halvsøster Lisbeth Kirstine. Faddere: Johan Hyre, Rasmus Hansen/ Jensen, Christen Gussen, Rasmus Boemand, Lars Mortensens og Niels kirkeværges koner.

Maj 24.1812 moderen indladt.

Maj 24.1812 Marie, født 16.4., hjemmedøbt 17.4., døbt 24.5. Fader: Anders Rasmussen, moder Kirsten Rasmusd. Båret af Henric Jensens kone. Faddere: Johan Hyre, Mads Stehr, Rasmus smed, Jør- gen Madsens og Rasmus Greves koner.

Maj 24.1812 moderen indladt.

Maj 24.1812 jordet Christopher Hansen vægters kone Anne, 76 år

Juni 20.1812 anmeldte sig til ægteskab Henric Hansen og pigen Maren Rasmusd., for hvem Ras- mus Rasmussen og Hans Sørensen, coverte at der var intet som kunne gøre dette ægteskabs fuldbyrdelse syndelig.

Juni 21.11812 Hans, født og hjemmedøbt 12.5., døbt 21.6. Fader: Christen Hansen husmand, moder: Frederica Elisabeth Hansd. Båret af degnen Jacobsens kone. Faddere: Jens skytte , Hans Goldbech, Rasmus Jensen, Jens Hundstrups og Lars Mortensens koner.

Juni 21.1812 moderen introduceret.

Juni 29.1812 jordet Morten Rasmussens kone på skoven, Kirsten Jensd., 54 år

Juli 5.1812 anmeldte til ægteskab Rasmus Rasmussen smed junior og pigen Karen Pedersd., for hvem Lars Henricsen og Hans Cortsen coverte, at der var intet som kunne gøre dette ægteskabs fuldbyrdelse syndig.

August 2.1812 sammenviet Rasmus Rasmusen smed og Karen Pedersd.

August 4.1812 Bodil Marie, født 12.7., hjemmedøbt 13.7., døbt 4.8. Fader: Lars Hansen Gemahl, moder Karen Andersd. Båret af møllerens kone fra Gieldskov Mølle. Faddere: Lars møller, Peder Degn, Niels Hyrde, Jørgen Sallinges og Niels Pedersens koner, alle af Hundstrup sogn.

August 4.1812 moderen indladt.

August 16.1812 Mette Cathrine, født og hjemmedøbt 25.7., døbt 16.8. Fader: Niels Olsen Krag, moder Karen Hansd. Båret af Lars Henrichsens kone. Faddere: Rasmus Henricsen, Peder Christensen, Morten Mortensen, Mads Bruuns og Rasmus Rasmussens koner, alle af Mynderup

August 16.1812 moderen indladt

September 13.1812 Anne Elisabeth, født og hjemmedøbt 3.8., døbt 13.9. Fader: Peder Michelsen Lollesgaard, moder Anne Rasmusd. Landkild Båret af forpagter Landkilds kone fra Veilegaard. Fadere: møller Heldager, informa- tores Andersen et Land, madame Heldager og jomfru Trolle.

September 13.1812moderen indladt

September 15.1812 jordet Christen Christensen, væver, 58 år.

Oktober 4.1812 Hans, uægte, født 26.9., hjemmedøbt 27.9, jordet 4.10, 9 dage Moder Johanne Povelsd., fader Rasmus Andersen

Oktober 11.1812 Hans, født 7.9., hjemmedøbt 10.9., døbt 11.10 Fader: Hans Hansen Gemahl, moder Karen Rasmusd. Båret af Anne Margrethe Gemahls. Faddere: Peder Degn, Lars Gemahl, Niels Hyrde, Anders Rasmussens og Niels Pedersens koner.

Oktober 11.1812 moderen indladt

November 2.1812 sammenviet enkemand Henric Hansen skytte og pigen Maren Rasmusd.

November 1.1812 Marie, født 22.9., hjemmedøbt 24.9., døbt 1.11 Fader Morten Mortensen, moder Karen Olsd. Båret af Lars Høgs kone. Faddere: Ole Krag og søn Niels, Jesper Pedersen, Lars Ny- mands og Peder Christensens koner.

November 1.1812 moderen indladt

November 22.1812 Peter, født 18.10., hjemmedøbt 19.10, døbt 22.11 Fader: Rasmus Rasmussen smed junior, moder Karen Pedersd. Båret af Lars møllers kone i Elleskov Mølle. Faddere: Rasmus Nielsen, Peder tømmer- mand, Hans Cortsen, Hans Andreasens og Jens Hundstrups koner.

November 22.1812 moderen indladt.

I afvigte år 1812 er her i sognet sammenviet 3 par - født 13 - døde 9.

1813

Januar 8.1813 jordet Cort Jacobsens enke Karen Hansd., 76 år

Januar 10.1813 sammenviet Jørgen Andersen og Anne Margrethe Hansd. (evt. Rasmusd.).

Januar 24.1813 Vi tvende undertegnede Johan Heldager møller i Gundestrup og Jens Lange Qvist fra Bernekilde i Vester Skerninge sogn vedstaae herved at der er intet imod at ægte- skabet fuldbyrdelse imellem Friedrich Peter Schmidt og Martine Marie Hertz i dag den 24. januar som blev fuldgjort og derfor vedstaae præsten for al den udgifter som deraf ville eller have kunne følge.

Januar 24.1813 sammenviet Frideric Peder Schmidt og Marie Martine Hertz

Januar 31.1813 jordet hr. forvalter Trolles søn Hans Peter, 3 år gl.

Februar 28.1813 jordet Niels Ravns koneMaren Povelsd., 80 år

Marts 3.1813 jordet Peder Christensen fra Bremerhus, 45 år

April 14. 1813 sammenviet på hr, pastor Bergmans vegne Niels Rasmussen og Johanne Hansd. af Diernisse

April 15. 1813 jordet almisselem Lars Jensen Boemand, 70 år

April 21. 1813 jordet Niels Sørensen i Skovhuset, 67 år

April 25. 1813 1. søndag efte påske var til confirmation i Øster Skerninge Kirke: drenge: Mads Nielsen Trolle Niels Mortensen Anders Jensen Simon Mortensen Rasmus Henricsen Rasmus Pedersen piger: Johanne Rasmusd. Maren Christensd. Karen Henricsd.

April 29. 1813 jordet Anne Jensd. Bøtter, 18 år

Maj 8.1813 anmeldte sig til ægteskab ungkarl Rasmus Andersen fra Stågerup i Ollerup sogn og enken Apelone Jensd. i Bremerhus i Hundstrup, hvis forlovere var Ramus Pedersen og Anders Hansen som bevidnede at der var intet som kunne gøre dette ægteskabs fuldbyrdelse syndlig.

Maj 12.1813 Hans Christian, født og hjemmedøbt den 3.5., dåben confirmeret den 12. Fader: Christopher Larsen, moder Anne Dorthe Christiansd. Båret af moderens søster Anne Marie. Faddere. Jens teglbrænder, Mouritz Hansen, Jacob Skades, Morten Hansens kone og Marie (?VM ?Smeds)

Maj 12.1813 moderen indladt

Juli 18.1813 Henric, født 10., hjemmedøbt 13., døbt den 18.7. Fader: Mads henricsen, moder Johanne Nielsd. Båret af møllerkonen i Elleskov Mølle- Faddere: Niels Kudsk, Ole Krag, Rasmus Ras- mussen, Hans træskomands og Jens skyttes koner.

Juli 18.1813 modren indladt.

Juli 25.1813 sammenviet ungkarl Rasmus Andersen og enken Apelone Jensd.

Juli 26.1813 jordet Hans Cortsen, Hundstrup, 35 år

August 8.1813 Niels, født 30.6., hjemmedøbt 1.7., dåben confirmeret 8.8. Fader Anders Nielsen Piil, moder Maren Jespersd. Båret af Niels Jespersens kone fra Nybo. Faddere: Lars møller, Peder Degn, Anders Rasmussen, Bertel Eschebergs og Lars Gemahls koner.

August 8.1813 moderen indladt.

August 29.1813 jordet almisselem Anne Rasmusd., 66 år

August 29.1813 anmeldte sig til ægteskab ungkarl Knud Andersen fra Krarup sogn og pigen Karen Rasmusd. af Hundstrup sogn, for hvem Jørgen Frandsen og Hans Christian Christian- sen coverte at der var intet som kunne føre dette ægteskabs fuldbyrdelse syndelig.

September 28.1813 jordet Rasmus Rasmussen smed junior, 33 år

Oktober 9.1813 sammenviet Knud Andersen og Karen Rasmusd.

December 19.1813 jordet Peder Jørgensen Nymand, 85 år gl.

December 19.1813 Hans, født og hjemmedøbt den 22.1., dåben confirmeret 19.12. Fader: Bertehel Sørensen, moder Anne Petersd. Båret af møllerens datter Karen i Gundestrup mølle. Faddere: Peder Degn, Anders Ras- mussen, Jørgen Sallinge, Lars og Hans Gemahls koner.

December 19.1813 moderen indladt

December 19.1813 Karen, født og hjemmedøbt 23.11., dåben confirmeret 19.12 Fader: Hans Cortsen, moder Karen Jensd. Båret af degnekonen Lisbeth Nielsd. Faddere: Rasmus smed, Jørgen Ladefoged, Mads Olsen, Jørgen Philipsens og Rasmus Boemands koner.

December 19.1813 moderen indladt

I afvigte år 1813 er her i sognet sammenviet 5 par - født 5 - døde 10.

1814 Pr. 1.1.1814 påbegyndes også den ny kirkebog.

Januar 2.1814 anmeldte sig til ægteskab ungkarl Christopher Andersen og enken Karen Jensd. for hvem degnen hr. Jacobsen og smeden Rasmus Rasmussen coverte, at der var intet som kunne gøre dette ægteskabs fuldbyrdelse syndelig.

Januar 7.1814 jordet Lars møllers søn Johannes, 10 år

Januar 12.1814 jordet Hans Madsen, fra Langeskov, 59 år gl.

Marts 30.1814 jordet Rasmus vævers datter Anne Kirstine fra Bremerhus, 11 år

April 1814 1. søndag efter påske blev confirmeret her i kirken: Drenge: Lars Jørgensen Sallinge piger: Johanne Hansd. Mads Mortensen Else Rasmusd. Rasmus Pedersen Karen Hansd. Hans Hansen Langeschou Anne Jørgensd. Marie Larsd. Ane Andersd. Mette Marie Mouritzd. Anne Kirstine Hansd. Johanne Kirstine Erichsd.

April 21. 1814 jordet husmand Lars Mortensen, 60 år

April 23. 1814 sammenviet ungkarl Christopher Andersen og enken Karen Jensd.

Maj 8.1814 Johanne, født 5.4., hjemmedøbt 6.4., dåben confirmeret 8.5. Fader Lars Hansen, moder Anne Christophersd. Båret af Karen Trolle fra Langeskov. Faddere. Hr. Lollesgaard, informatore Christen Andersen og Bertel Scheberg.

Maj 8.1814 moderen indladt

Maj 22. 1814 jordet Rasmus Andersens og Apelone Jensd. pigebarn Maren, 15 dage g.

Juli 12.1814 Johanne, født 29.5., hjemmedøbt 31.5., dåben confirmeret 12.7. Fader: Morten Mortensen, moder Karen Olsd. Båret af Niels Olsens kone. Faddere. Niels ...., Lars Hansen, Hans Pedersen og Rasmus væver og Hans træskomands kone.

Juli 12.1814 moderen indladt

Oktober 7.1814 anmeldte sig til ægteskab enkemand Hans Steffensen af Ulbølle pg pigen Mette Hansd. af Hundstrup, hvorved Mads Søegaard og skomager Niels Olsen coverte at der var intet, som kunne gøre dette ægteskab syndig.