Korshøj i Vester Skerninge

| |

 Den sløjfede "Korshøj" i Vester SkerningeDen sløjfede "Korshøj" i Vester SkerningeSognepræst Chr. Hornemann BredsdorffSognepræst Chr. Hornemann BredsdorffVed ejendommen "Korshøj" på Skerningegårdsvej i Vester Skerninge lå tidligere en meget berømt bronzealderhøj, som forlængst er fjernet. Ifølge arkæolog Claus Madsen kan kyndige øjne endnu ane i terrænet, hvor højen har ligget.

Om denne høj fortæller Chr. Hornemann Bredsdorff (1802-48):"Den bedst conserverede Kjæmpehøi, hvorpaa der dog ikke findes nogen synlig Steensætning eller Gravkammer er den saakaldte Korshøi paa Skjerninggaards Grund. Fra min Barndom af kan jeg erindre, at der paa denne Høi stod et Træe eller en stor Busk, som var omgivet af et temmelig høit Riisgjerde, hvorfor den i Frastand lignede en Urtepotte med en Blomst. Det gamle Træe er nu gaaet ud, men endeel Rodskud af samme findes endnu paa Høien, som er omgivet af et Steengjerde for at frede den for Kreaturer. Iøvrigt har jeg ikke kunnet opdage Oprindelsen til Navnet Korshøi, men det er rimeligt, at der i ældre Tider har staaet et Kors ligesom det der endnu i min Barndom stod imellem Svendborg og Kogtved ved St. Jørgensgaards Lund og skal være opreist paa Grund af, at der skulle være fundet et dræbt Menneske paa dette Sted".

Kilde: Vester Skerninge Ulbølle pastorats kaldsbog 1844-, optegnet 1844-46. (LAO)

Læs også om Korsjord i Kirkeby

Læs mere om Korshøj på Kulturarvstyrelsens hjemmeside Guder og Grave