Folkeholdet i Vester Skerninge præstegård ca 1845

| | |

Vester Skerninge præstegårdVester Skerninge præstegårdAf tjenestefolk holdes nu 1) avlskarlen, 2) kudsken og andensvenden 3) havekarlen, som tillige tager del i markarbejdet og om vinteren rengør hørren. 4) røgteren 5) drengen desuden 6) en fast daglejer, som om vinteren tærsker 7) en anden tærsker, som jævnlig får arbejde, når man trænger til ham. Foruden en husjomfru og en barnepige, 1) kokkepigen 2) bryggerpigen, 3) stuepigen, som tillige hjælper bryggerpigen, når det behøves.

Lønnen er for tiden, avlskarlen årlig 50 rigsbankdaler og 4 rbd for at holde sig selv med brændevin, desuden giver jeg ham efter høsten, når jeg har været tilfreds med hans arbejde ca 2 rbd som douceur. Anden svend 40 rbd samt 4 rbd til brændevin. Røgteren 28 rbd samt 3 rbd til brændevin. Havekarlen får årlig 40 rbd, men da han er fæster af det præstegården tilhørende hus, hvoraf han skulle svare 1 ugedag på egen kost, så er hans løn ugentlig ugedagen beregnet til 1 mark 8 skl. ialt 53 rbd, også han får 4 rbd årlig istedenfor brændevin.
Den faste daglejer får 1 mark om dagen sommer og vinter og kosten samt 3 rbd 4 mk årlig istedenfor brændevin.
De 2 første piger får hver 20 rbd om året og 1 lispund hør. Stuepigen 18 rbd og hør."

Kilde: sognepræst Chr. Hornemann Bredsdorff i Vester Skerninge-Ulbølle pastorats liber daticus 1844-1911 (LAO).

Rigsbankdaler indførtes ved forordning af 5. januar 1813 = ½ speciedaler = 6 mark à 16 rigsbankskilling.