Varetilførslerne til Svendborg fra øerne sydfor Fyn 1672

| | |
Svendborg købstadsregnskaber (RA)

Svendborg Færgebro 1869Når øboerne kom til Svendborg med deres varer, skete det dels gennem  Skatterport og dels ved skibsbroen. Varer der overførtes med færgen fra Tåsinge, udskibedes ved Tøsingbroen og herfra førtes de ind i byen via Skatterport. Andre tåsingboere lagde til ved skibsbroen sammen med folk fra Thurø, Ærø, Langeland og beboere fra de mindre øer Strynø, Hjortø, Skarø, Drejø og Avernakø.

Varerne via Skatterport omfattede især ærter i skæppemål, æg i kurve, smør i "kopper", "æsker" eller "stykker", nogle lam, får og gæs samt enkelte stykker kvæg. Ærøboerne kom til skibsbroen bl.a. med løg, rødder og tørrede ål, sidstnævnte sås også i bådene fra de mindre øer, de bragte desuden ferske sild, høns og rødder. Ellers kom øboerne med brænde, lam, svin, æg, smør, gæs, små partier af gryn, malt, havre, honning, flæsk og nogle få fireskillings rugbrød. (Efter Bro Jørgensen: Svendborg Kjøbstads historie, bd. 1., s. 206f. og det originale portkonsumtionsregnskab for Svendborg 1672 (RA).

Tøsingbroen 1672Tøsingbroen 1672 Tøsingbroen 1672 (2)Tøsingbroen 1672 (2) Tøsingbroen 1672 (3)Tøsingbroen 1672 (3) Tøsingbroen 1672 (4)Tøsingbroen 1672 (4) Tøsingbroen 1672 (5)Tøsingbroen 1672 (5)

 

 

 

 

 

Skibsbroen 1672Skibsbroen 1672 Skibsbroen (2)Skibsbroen (2) Skibsbroen 1672 (3)Skibsbroen 1672 (3) Skibsbroen 1672 (4)Skibsbroen 1672 (4) Skibsbroen 1672 (5)Skibsbroen 1672 (5)                                                                                  

 

 

 

 

 

Skibsbroen 1672 (6)Skibsbroen 1672 (6) Skibsbroen 1672 (7)Skibsbroen 1672 (7) Skibsbroen 1672 (8)Skibsbroen 1672 (8)