Svendborgs købstadslandbrug 1672-73

| | |
Svendborgs købstadsregnskaber (RA)

Svendborg 1762Svendborg 1762Svendborg var som andre købstæder præget af husdyrhold. Svin, får og fjerkræ skulle holdes inde i gårdene, for at de ikke skulle ødelægge afgrøderne. Heste og kvæg græssede på bymarken, en stor fælles mark lige uden for byen.

... en stor Del af Borgerne, ikke alene Købmændene, men ogsaa Haandværkerne og andre drev Avlsbrug.. Byjorderne (Hømarken, Øxnebjerg, Pløjeholm, Græsholm og Hallingskov)...overdroges.... Ejendomsbesidderne i Byen i Forhold til ejendommens Grundskat, .. Der var den Gang ca 240 Ejendomme, der havde Jordtilliggende udenfor Byen, deraf 50 paa over 1 Td. Hartkorn. Dette medførte et ikke ubetydeligt Kvæghold, og da dette hele Sommeren igennem dreves ud om Morgenen og hjem om Aftenen, maa det have givet Gaderne et ret livligt og interessant, om end ikke ganske propert, Udseende". (Om Svendborg (1903).

En kilde til belysning af dette, er et kvæg skattemandtal fra 1673. Jeg citerer Otto Jonasen: Købstadliv i Enevældens barndom (1985), s. 55: "Skatkammeret meddeler taxter (26.7. 1672) på de produkter af borgernes egen avling, som de fører hjem fra marken: af et læs hø: 4 sk., korn af alle slags pr læs (á 4 traver) 4 sk., af hver ko betales 12 sk. årlig, og vé den, der ikke angiver sit antal korrekt!. Er der flere i stalden end angivet, konfiskeres den/de overtallige. Senere bestemmes det, at hvert dyr, der føres ud på marken eller i skoven, skal være brændemærket med ejerens mærke som bevis. Mangler mærket, når dyret skal hjem igen, må han betale fuld afgift som af et nyindkøbt dyr." (Læs her om bomærker)


 

Kvægskat 1673Kvægskat 1673 Kvægskat 1673 (2)Kvægskat 1673 (2) Kvægskat 1673 (3)Kvægskat 1673 (3) Kvægskat 1673 (4)Kvægskat 1673 (4) Kvægskat 1673 (5)Kvægskat 1673 (5) Kvægskat 1673 (6)Kvægskat 1673 (6)

Kvægskat 1673 (7)Kvægskat 1673 (7) Kvægskat 1673 (8)Kvægskat 1673 (8) Kvægskat 1673 (9)Kvægskat 1673 (9) Kvægskat 1673 (10)Kvægskat 1673 (10)