Kongebreve 1508- 1664 til Svendborgs magistrat

| | |
Kongebreve 1501-1664. Svendborg Magistratsarkiv (LAO)

Dronning Christines Kanslers Hans Reffs kvittering til Svendborg borgmestere og råd for 100 mark danske; dat. 22. nov. 1508

Brev fra kong Christian III til borgmestere og råd i Svendborg ang. indkvartering dat. 22. febr. 1543

Brev fra kong Christian III til Svendborg ang. brygning af øl til orlogsskibene. Dat. 4. april 1543

Brev fra kong Christian III til Svendborg ang. en i havnen ved Nakkebølle taget båd. Dat. 5. april 1543

Brev fra kong Christian III til borgmestere og råd i Svendborg ang. hr. Hans Troelsens retssag om en arv. Dat. 16. maj 1543

Brev fra kong Christian III til borgmestere og råd i Svendborg ang. en sag mellem en bonde og nogle borgere. Dat. 5. okt. 1544

Brev fra kong Christian III til Svendborg ang. indkvartering. Dat. 13. nov. 1545

Kong Christian III.s pas for 20 landsknægte fra Svendborg til København. Dat. 25. nov. 1546

Brev fra kong Christian III til Svendborg ang. afskaffelsen af stråtage i byen. Dat. 13. sept. 1547

Brev fra kong Christian III til Svendborg ang. magistratens delt. i forh. m. Rigens kansler m.fl. Dat. 18. sept. 1547

Brev fra kong Christian III til borgmestre, rådmænd og byfoged i Svendborg ang udredelsen af en skat. Dat. 27. decbr 1551

Kong Christian III.s åbne brev til Svendborg ang. et skattepålæg. Dat. 27. decbr. 1551

Kong Christian III.s brev ang. lettelse af undersåtternes besværing. Dat. 20. maj 1557

Kong Frederik II.s brev til borgmestre og råd i Svendborg ang. indkvartering. Dat. decbr. 1559

Kong Frederik II's brev til borgmestre og rådmænd i Svendborg ang. udskrivning af skibsfolk. Dat. 27. nov. 1561

Slotsskriver på Nyborg Rasmus Henriksens kvittering til borgmesteren i Svendborg for græspenge af Ørkild. Dat. 1. nov 1563

Kong Frederik II's brev til borgmester og rådmænd i Svendborg om at stille skibstømmermænd til flåden. Dat. 12. jan. 1564

Kong Frederik II's brev til borgmester og rådmænd i Svendborg om at sende en bartskjær til flåden. Dat. 24. marts 1564

Kong Frederik's brev til Svendborg om at indsende "efterstanden" af en skat. Dat. 2. marts 1565

Kong Frederik II's brev til Svendborg ang. udredelsen af en ny skat. Dat. 5. maj 1566

Kong Frederik II's brev il borgmestre og rådmænd i Svendborg om plads til oplag af korn i byen. Dat. 5. jan. 1568

Kong Frederik II's brev til borgmestre, rådmænd og byfoged i Svendborg om at sælge havre til rytterne i Skåne. Dat. 9. juni 1568

Kong Frederik II's brev til Svendborg ang. indkvartering. Dat. 29. sept. 1576

Regeringsrådets brev til borgmestre, rådmænd og byfoged i Svendborg om indkvartering. Dat. 11. aug. 1590

Rentemester Envold Kruses kvittering for Svendborg byskat til mortensdag 1596. Dat. 4. marts 1597

Kong Christian IV's brev til borgmestre og rådmænd i Svendborg om kontrol med indsmugling af manufakturvarer. Dat. 21. april 1623

Kong Christian IV's pas for Schack Rumohr's skib (kopi). Dat. 20. sept. 1628

Jørgen Koll i Nyborg hans brev til borgmestre og råd i Svendborg om skattens udredelse. Dat. 12. juli 1644