Tømrer Niels Jensen - Vester Skerninge kirkegård

Tømrer Niels Jensen - Vester Skerninge kirkegård
Illustreret Reisehaandbog. 1871, s. 331: "Ved at følge Langestræde kommer man til den velvedligeholdte, smukke Kirkegaard, hvor der fra de to sidste Krige findes omtrent 30 Soldatergrave, som af Svendborgerne stadig smykkes og forsynes med smaa Dannebrogsflag" ....