Møller i Nyborg Len 1542

| |
Nyborg lens skattebog 1542Nyborg lens skattebog 1542 Møller i Nyborg len 1542Møller i Nyborg len 1542 Øverste Ørkilds MølleØverste Ørkilds MølleI Nyborg Lens arkiv på Rigsarkivet findes en skattebog dateret 1542. Heri opregnes navnene på en del møller i lenet, Svendborg Mølle, Nyborg Mølle, dernæst 2 møller, som jeg endnu ikke har identificeret, så følger Ørkilds Mølle ved Svendborg og sidst Ås Mølle, formentlig beliggende i Refsvindinge sogn.