Ulovlig handel ved Drejø

| | |

Nyborg Len 1599 - forbrudt godsNyborg Len 1599 - forbrudt godsI Nyborg Lens meget omfattende regnskabsmateriale fra 1563-1660 findes mange interessante oplysninger om dagliglivet i datidens samfund. 1599 hedder det f.eks.: "Morten Greve i Hørup for 3 heste som blev optaget på Drejø, som nogle ærøboere, udi en stor storm indførte og siden frarømte. For de havde udskibet samme heste udi ulovlige havne, som var en brun, og en sort. Begge vurderet for 5 daler. En gulrød for 6 daler. ......."Hvilke heste blev brugt i teglgården...." (formentlig ved Nyborg Slot(?)(Moderniseret sprog).

Forbrudt gods 1667Forbrudt gods 1667 Forbrudt gods 1667 (2)Forbrudt gods 1667 (2)Strandfogeden mellem Svendborg og Fåborg -muligvis Morten Andersen til Ullemose - kom i 1620  på sporet af "tvende flensborgere", der lå på Drejø i "ulovlig havn", hvor de solgte hør og blår, samt ville "tilforhandle" sig lam, fisk og andre varer. Strandfogeden konfiskerede på stedet de ulovlige varer.