Magister Peder Jensen Lucoppidan (1651-1717) med kone og 12 børn

Magister Peder Jensen Lucoppidan (1651-1717) med kone og 12 børn

 I tårnrummet ved Nicolaj kirke i Svendborg hænger lidt højt oppe til venstre et oliemaleri forestillende "den lærde Peder Jensen Lucoppidan, sognepræst til Landet og Bregninge på Tåsinge (1651-1717) med kone og 12 børn", malet af Th. Jacobsen 1696 og skænket kirken af pastor Morsings enke Johanne, + 1776.