"Munkedøren" - den tilmurede præstedør i korets sydside - Landet kirke

"Munkedøren" - den tilmurede præstedør i korets sydside - Landet kirke