Hvad blev der af Sankt Andreas' "gyldne billede" i Bregninge kirke?

|

Bregninge kirkeBregninge kirke Sankt AndreasSankt AndreasBregninge kirke er ifølge Trap Danmark (1957), viet til Sankt Andreas. Ifølge mit leksikon var Andreas søn af Johannes, broder til Simon Peter, discipel af Johannes Døberen, der viste ham til Jesus. Traditionen henlægger hans senere virksomhed til Grækenland og nordlige Balkan. Skal have lidt døden på et liggende kors, Andreaskorset. Det gamle Ruslands og Skotlands skytshelgen.

Ifølge pastor Frederik Christian Lund (1823) skal der i Bregninge kirke tidligere have eksisteret et "forgyldt billede" af denne helgen som "prydelse" i koret, "korsfæstet paa Andreaskorset X med Hænder og Fødder bundne tilsammen". Men skriver Lund: "Nu findes det der ikke".

Landet kirke med kor og apsis, hvor St. Andreas's billede opbevaredesLandet kirke med kor og apsis, hvor St. Andreas's billede opbevaredesDer kan dog næppe være tvivl om, at Lund udmærket vidste, at helgenbilledet af Skt. Andreas på et tidspunkt var overført til Landet kirke, idet magister Lucoppidan (1707)  beretter, at  "hans Billede .. findis i Lande Kirchis Sacristie, udrødet med fleere af en Patron, som berettis iche at kunde fordrage Billederne i Kirchen". Og senere skriver pastor Morsing (udat.):  "Udi bemældte Sacristie findis St. Andreæ Træe-Billede Korsfæst - cruce decussata X - Hænder og fødder icke naglet til Korset men bundne til med Reeb som adskillige Autores beskriver det. - Samme St. Andreæ Billede, som er meget vel giort og forgylt, berættis at være kommen fra Bregninge Kierke og at have været dends Patron, men derfra udryddet med fleere af een Patron, som siges icke at kunde fordrage Billeder i Kirken".

Bregninge kirke var anneks til Landet kirke fra 1576 til 1738, men hvornår helgenbilledet er flyttet vides endnu ikke.

Hvornår helgenbilledet så endeligt er forsvundet fra Landet kirke kræver ligeledes en nærmere undersøgelse.