Kirkeklokker ved Sunds herreds kirker 1576

| |

Mellemklokken fra 14. årh., Vor Frue Kirke, SvendborgMellemklokken fra 14. årh., Vor Frue Kirke, SvendborgSankt Nicolai, Svendborg: "En liden Klocke hoes Alterit"; "Tho maadelig Klocker i Tornit"
Vor Frue, Svendborg: "En liden Klocke hoes Alterit"; "Tho maadelig Klocker i Tornit"
Skårup: ""En liden Klocke hos Alterit"; "En god Klocke i Tornit oc ii (2) smaa".
Tved: "En liden Klocke hos Alterit"; "Tho smaa Klocker i Tornit".
Ollerup: "En liden Klocke hos Alterit"; "Tho maadelig Klocker i Tornit".


Øster Skerninge: "En liden Klocke hos Alterit, oc en liden Klocke i Tornit".
Kirkeby: "En liden Klocke vid Alterit, oc ii (2) store i Tornit".
Lunde: "En liden Klocke hos Alterit, oc ii (2) maadelig i Træuerkit".
Stenstrup: "En liden Klocke hoes Alterit, oc ii (2) store i træuerkit".
Bregninge: "En liden Klocke hos Alterit"; "Tho maadelig Klocker i Tornit".
Landet: "Tho maadelige Klocker i det gamle forfaldne Klockewerk som staar paa Kiergaarden".
Bjerreby: "En liden Klocke hoes Alterit oc tho smaa offuer Chorit, tho maadelig Klocker i Tornit".
Drejø: "En liden Klocke hos Alterit"; "En liden Klocke i Træuerket".

NB: Sørup, Skt. Jørgens, Egense og Kværndrup kirker er ikke med i fortegnelsen.

I 1576 var altså 4 af kirkerne i Sunds herred "kullede".

Kilde: Sunds herreds jordebog 1576. (LAO)

Det var måske ingen tilfældighed, at Kirkeby kirke som den eneste af kirkerne i Sunds herred i 1576 havde "ii (2) store Klocker i Tornit". Ved de andre kirker i Sunds herred (1576) var klokkerne "maadelig" eller "liden". Kirkeby var et centralt mødested, som også fremgår af følgende overlevering, der kendes tilbage til Ole Worm (1623), her i sognepræst Lauritz Jacobsen Achton's version fra 1707: "Berettis ogsaa, at der fordum schal være holt Landtzting udi Kircheby Kirche, formedelst alle de Synden liggende Øer, schal forhen hafve ligget under Fynboe-Lanstzting, saa som Laaland, Langeland, Fallster, Ærøe etc. og derfor er denne stæd til dend forrettning vdvald, at det kunde være dis mageligere for Øboerne".

Udsigt fra Kirkeby kirke - i baggrunden ses Lunde kirkeUdsigt fra Kirkeby kirke - i baggrunden ses Lunde kirkeEndnu i 1576 var Stenstrup og Lunde kirker "kullede", så klokkerne ved de 2 kirker var altså ophængt i en klokkestabel ved siden af kirken. Fælles for disse 2 kirker var endvidere, at de lå i nærheden af en kilde, Sundhedskilden i Stenstrup og Hildegårds kilde i Lunde.