Fredningssten i Bregninge Bakker

Fredningssten i Bregninge Bakker