Sagnsten i Bregninge Bakker

Sagnsten i Bregninge Bakker

Sagnsten på Tåsinge

Ifølge lærer C.G. Høgstrøm: Taasinge paa Niels Iuels Tid. (1916), s. 55: "Når vi nu når til landevejn, står vi ved de .. nyopførte stengærder om Valdemar Slots "Melvang", og lige hvor vejene støder sammen, ligger "kæmpestenen", med det store hul. Den ligger der endnu den dag i dag, men nu går det forbi i sus, og ingen ænser den; dengang derimod stod mangen far stille der med sine børn og fortalte dem sagnet om troldkvinden, der kastede denne sten fra Langeland for at få ram på Bregninge kirke. Kræfterne slog imidlertid ikke til, stenen nåede ikke sin onde hensigt, endskønt hun tog så hårdt på den, at hendes tommelfinger dannede det hul, den endnu har.

Når de små havde hørt fortællingen om den lede troldkvinde pegede faderen ind over stengærdet og fortalte, at der inde på hovmarken havde ladefogden engang slået en hovbonde til døde, og at mindet om denne udåd aldrig kunne udslettes; thi på det sted voksede aldrig mere hverken korn eller græs".