Bortkommen romansk gravsten fra Bregninge kirke (?)

| |

Bregninge kirkeBregninge kirke"Antiqviteter ved ieg ey nogle findes her, undtagen den steen udj Bregninge Kirke, som siunes at være udgraven rund om Kanten med runde Bogstaver som meesten er bortslidte og ulæselige. Steenen er slaget udi 3 Stykker. Dog kand sees midt paa dend at være udgravet et "Kirke Bæger", over for dette Bæger mod Væsten en særdeeles Figur som Skabning af en Haand med 3de Fingre, der over for igien en rund udgravet Kreds eller Huule. Steenen er aflang udi Længden fuldkommen 2½ Allen, udi Breeden mod vesten 1½ Alen, mod Østen 1 Alen: Underrætning kand ieg ey give om dend, men siges at kunde bekommes udi Lande Præstegaard, hvor alle Ting findes baade om Lande og Bregninge Sogne, men mig intet overleveret af hvad som betræffer Bregninge Sogn".

Ifølge Trap Danmark (1957), Svendborg amt, s. 712 er der fra Landet kirke bortkommet "en romansk kisteformet gravsten". Er det den sten, som sognepræst ved Bregninge kirke, C. Iversen omtaler i sin indberetning d. 22. juli 1743? eller  er der tale om en anden nu forsvunden romansk gravsten?? eller anden form for udsmykning af Bregninge kirke??

Kilde: Nyborg Amt 1743, Top. Samling, LAO