Rise kilden i Frørup sogn

| |

Ved Røde Mølle paa Møllerens Grund, Glorup tilhørende er en Kilde, kaldet Riise Kilde, siges at en Bonde har med Plov staven slaaet Plovkiøreren, en Pige af dette navn ihiæl, hvor denne Kilde er opvældet, som mange og ind og udenlands hver St. Hans Aften og paa andre (?) Tiider om Aaret søger, hvor en Blok med Jern inden og uden er slagen, findes, hvad Penge derudi lægges, tager Fogden til Glorup til sig og lader efter Herskabets ordre Uddeele til Gloruppe Godses Fattige. Og bliver der mange næst Guds Hielp, siiges der, hiulpen.


(Optegnet 10. juni 1743 af sognepræsten Jacobus Berg. Nyborg Amt 1743. Top. Samling. LAO)