Om forsamlingshuse i Vester Skerninge og Ulbølle sogne

| | |


Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard

J.C. Danielsen: Sydfynske skytteforeninger i 100 år (1963)

Peder R. Møller: Vester Skerninge-Hundstrup Sangforening (1908)

 

 

Dette hus opf. 1875 som Mads Hansens sangforeningshus (1875-87)Dette hus opf. 1875 som Mads Hansens sangforeningshus (1875-87)Mandag den 22. november 1875 indviedes egnens første forsamlingshus i Vester Skerninge. Bag initiativet stod kredsen omkring bondedigteren Mads Hansen, heriblandt komponist Hans Hansen og Morten Pedersen "Slagter", begge Ulbølle. Frem til 1887 var der her samlingssted for Vester Skerninge - Hundstrup Sangforening og for skyttekredsen "Palnatoke", men forsamlingshuset kunne ikke svare sig, og til sidst nægtede kasseren Morten Slagter at lægge flere penge ud til at sikre husets fortsatte drift.

På den tid var der en købmand på Møllevej i Ulbølle, Johanne Andreasen, som havde en mindre stue til udlejning; i 1890 opførte hun for egen regning en ny sal i forbindelse med sin forretning.
I den anledning kunne man læse følgende i dagspressen :"Ulbølle på Sydfyn har i sommer fået et nyt forsamlingshus på en nem og billig måde. Det er bygget af pigen Johanne alene uden en øres udgift for sognets beboere". [Frit efter hmd Vilhelm Madsens hukommelse]

1891 flyttede sangforeningen fra Vester Skerninge Friskole hen i den nye sal. - Fra 1896 overtog købmand Kristen Madsen forretning og forsamlingshus, som han drev videre i mange år.

I 1902 opstod der imidlertid strid mellem en del af foreningernes medlemmer og Kristen Madsen. Foreningerne ønskede udskænkningen af spiritus ved deres møder og fester begrænset mest muligt, men det kunne Madsen ikke acceptere. Han følte, at de gik hans forretning for nær.

Resultatet blev, at foreningerne i 1903 flyttede til Vester Skerninge, hvor man samme år indviede et nyt forsamlingshus.

Alle medlemmer i sangforening og skytteforening var dog ikke tilfredse med den skete udvikling. De medlemmer, der var bosiddende i Ulbølle sogn brød ud af de gamle foreninger og dannede snart efter deres egne lokale Ulbølle-foreninger.

Den 15. april 1903 samledes en række Ulbølle-beboere i Madsens etablissement, og da aftenen var til ende havde man stiftet en ny sangforening og en ny skytteforening.

1917 lukkede Madsens forsamlingshus, og alle møder i sognet måtte en tid flyttes til krosalen på Fjellebroen Kro.

Ulbølle forsamlingshusUlbølle forsamlingshusI 1919 rejstes så det nuværende forsamlingshus efter tegning af arkitekt F. Jørgensen. Indvielsen fandt sted 3. december, og fra 1920 havde foreningerne i Ulbølle igen et samlingssted, beliggende centralt midt i byen.