Bjerreby sogn

| | | | | | |

Bjerreby sogn udgør den sydlige del af Tåsinge og grænser i nord til Landet sogn, Mod vest er sognet skilt fra øerne under Drejø ved Knudedyb; mod syd breder den flade Tåsinge Grund sig over mod Langeland, og her ligger det store strandengsparti Monnet ("Månen"), der ender med den 8 m. høje Vårø Knude. Mod øst rager halvøen Vemmenæs frem mod Store Bælt mellem Siø sund og Lunkebugten.

De eneste lidt højere bakker i sognet ligger ved Bjerreby (26,7 m), men i øvrigt er terrænet lavtliggende og kun svagt bølget. Frugtbar, lermuldet bund findes næsten overalt, men sand forekommer dog i en lavning sydøst for Gesinge, og Monnet er opbygget af stranddynd, hvorpå en rig strandengsvegetation. Mod øst ligger Lunkeris, Tvede skov, Stenodde skov og Hegnet, mod vest Skovballe Have og Vårø skov. Yndede udflugtssteder er egnen omkring Skovballe og ved Vemmenæs, hvorfra der i 1957 gik en færge til Rudkøbing. Gennem sognet går landevejen Vindeby-Vemmenæs og en landevej til Skovballe. På Tåsinge Grund ligger nordøst for Stjovl Knude de små holme St. Rallen (1,6 ha og 8 m. høj) og L. Rallen (0,8 ha og ganske lav)

I sognet byerne: Bjerreby (1372 Biærby; udskiftet 1799) m. kirke (Henvisning til Didier Gautier), præstegård, forsamlingshus (opf. 1912), 1955 nedlagte Sofie Frederikke Skole (opf. 1835); Stjovl (1459 Stiol, Stiæl; udskiftet 1799); Vårø (1454 Wore; udskiftet 1799); Hellev (1454 Helløff; udskiftet 1799); Søby (1454 Ssøby; udskiftet 1799); Gesinge (1454 Gessingh; udskiftet 1799); Skovballe (*1499 Skouballe; udskiftet 1799) m. kro, syd herfor landingssted; Vemmenæs (*1200tallet Wymunde næs; udskiftet 1799) med skole, kro, toldsted, landingssted, anløbsbro og motorfærge.

Samlinger af gårde og huse: Ny Gesinge; Ny Søby; Stabolt; Ny Vemmenæs; Ny Bjerreby; Stenodde; Skovhuse.

Gårde: Vejlegård. Stavs Mølle, motormølle

Syd for Hellev lå Hindemosegård, nævnt 1572. I Bjerreby lå i 1600-tallet en gård Skadeballegård.

Fredede oldtidsminder: I Lunkeris to runddysser med stærkt ødelagte kamre. Sløjfet: 2 dysser, 7 ubestemte stengrave og 9 høje; en af stengravene, Stavs høj, bærer en mølle; en af højene var Assegalle høj i Tvede skov.

Fra Vemmenæs foregik i ældre tid en livlig færgeforbindelse med Rudkøbing, og al trafikken mellem Fyn og Langeland gik regelmæssig denne vej. I 16-1700-tallet bestod byen kun af færgegården samt skovfogedboligen Vemmenæshus (1688 Wenners Huus). Færgegården afbrændtes i svenskekrigen. I 1957 færge- og rutebilforbindelse Rudkøbing-Vemmenæs-Vindeby-Svendborg. På Færgegårdens grund har ligget en teglovn, hvor stenene til Valdemars Slot er blevet brændt. I 16-1900-tallet lå sognets præstegård i Vårø. Skovballe havde tidligere betydning som færgested, idet trafikken til Ærø og videre frem til Holsten for en stor del gik denne vej.