Landet sogn

| | | | | | |

Landet sogn udgør den midterste del af Tåsinge og grænser i nord og syd til henholdsvis Bregninge og Bjerreby sogne. På østsiden når sognet ud til Lunkebugten, mod nordvest til Svendborg sund og mod vest til den smalle rende, der skiller halvøen Vornæs fra Skarø.

På sydsiden af Vornæs strækker Vejlen sig 1,3 km ind i land. Foran dens munding opførte kammerherre Niels Juel allerede omkring 1765 en vejdæmning med sluse. I forlængelse af Vejlen mod nordøst ligger det udtørrede Noret. Det jævnt bølgede terræn når kun til 22.4 m og har leret bund af stor frugtbarhed. Mod vest ligger den anselige Vornæs Skov, mod øst Nørreskov (en del af Pederskov) og ved Landet by Tinghave og Holme. Gennem sognet går landevejen Vindeby-Vemmenæs, hvorfra en anden landevej fører til Skovballe.

I sognet byerne: Landet (1454 Lanne; udskiftet 1788) med kirke (Henvisning til Didier Gautier), Tåsinge bibliotek (opr. 1869), forsamlingshus (opf. 1887, genopf. 1934 af arkitekt Mindedal Rasmussen; Lundby (1459 Londh) m. præstegård, centralskole, bådebyggeri; Melby (1459 Mædelby; udskiftet 1788); Nr. Vornæs ( udskiftet 1788); Sdr. Vornæs; Strammelse (*1367 Stremløsze, 1499 Stramelsæ; udskiftet 1788).
Samlinger af gårde og huse: Bækkehave Gårde, vest herfor landingssted og fyr; Vornæs Skovhuse, vest herfor toldsted; Nørreskov; Bøgebjerg, ladeplads; Lunkeris; Holstensgårde.

Gårde: Skindballegård (1454 Schinbaligh); Bukkehave Mølle (1678 Buckehaufge Mølle).

Sixten Sparre og Elvira Madigan's grav på Landet kirkegårdSixten Sparre og Elvira Madigan's grav på Landet kirkegårdPå Landet kirkegård er begravet svensk løjtnant Sixten Sparre og linedanserinden Elvira Madigan (Hedvig Jensen), + sammen 1889.

En landsby Sekkedrup (1682 Seechedrup) har ligget vest for Strammelse. Sammesteds nævnes 1537 og 1572 en bebyggelse Wig(h). Skt. Olafs Kapel, nævnt tidligst 1576, lå syd for Lundby ved Skt. Olafs Kilde. Strammelse var tidligere inddelt i Broballe, Lundsballe, Nørreballe og Skindballe.

Fredede oldtidsminder: I Vornæs skov 3 mindre høje; de to hedder Store og Lille Pengeshøj. - Sløjfet: I Vornæs skov en dysse og 4 lave høje; under Strammelse 2 dysser, under Lundby 2 stengrave. - I vandet ud for Vornæs er fundet en guldhalsring fra germansk jernalder.

Tåsinge bibliotek er et af landets ældste, idet begyndelsen til det blev gjort o. 1806 af J.G. Møller, + 1840, sognepræst i Bjerreby fra 1804.

Foran forsamlingshuset er 1945 rejst en befrielsessten.

På Lundby mark, sydøst for byen, har der stået et Skt. Olafs kapel, hvoraf der nu ikke mere findes rester. 1606 opgives dets indvendige mål til 8½ x 38 alen. 1634 nedbrødes det, og stenene anvendes til tilbygning på Bjerreby kirke. Tidligere har man truffet mur- og kampesten her. I kapellet var et Skt. Olafs billede, som blev båret om markerne, når sæden var sået. Midt i kapellet var der en kilde, som tilstoppedes, men i 1957 vældede den derfor og benyttedes som vandingssted.