Brev fra bibliotekar, højskolelærer Poul Bjerge, Askov til højskoleforstander Lars Bækhøj 1918

| | |

[Trykt i Ollerup højskoles årsskrift 1918]

http://www.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/object448931/da/
 
 Kære Lars Bækhøj!
 Sidste søndag strømmede hilsnerne ind til Ollerup højskole. Jeg har gemt min til idag, fordi den ikke skulle drukne i mængden, og så fordi min hilsen ikke så meget gjaldt den ny statelige højskole i Ollerup, som den lille mindre anselige, men hyggelige og naturfredelige højskole dernede ved siden af præstegårdens have i Vester Skerninge. Der havde jeg mine rige dage i sin tid.


Det var i årene 1872-74. Jeg tjente hos Hans Nielsen på Nygård (Nygaard) ved stranden i Ulbølle. Hver tredje søndag skulle jeg være hjemme at passe hestene. De to søndage havde jeg fri. Så var jeg gerne til kirke i Ollerup og hørte Pastor Jens Sophus Brandt, OllerupPastor Jens Sophus Brandt, Olleruppastor J.S. Brandt. Derefter gik jeg på hjemvejen ad en sti, der førte gennem det nederste af præstegårdens have og ind til højskolen, og der var jeg ofte resten af dagen, spiste sommetider til middag og blev der til aften med. Det var Karen Jørgensen, der nu er kendt for sit højskolehjem i Odense, som jeg kan takke for elskværdig gæstfrihed og god mad.
Men det var kun den ene side af sagen, ganske vist ikke helt uvigtig; men det, der havde mere betydning for mig, det var livet på højskolen, det var Anton Nielsen, det var Redaktør Hans JensenRedaktør Hans JensenHans Jensen, nu redaktør i Slagelse, det var Lærer og forfatter Jens SkytteLærer og forfatter Jens SkytteJens Skytte. Jeg var vestjyde, naturgroet og vel også naturfrodig; men lidet kultiveret. Jeg havde nok været en vinter på Askov højskole, havde fået meget der, men trængte til omgivelser og åndelig føde, der kunne danne mig yderligere. Jeg havde et godt hjem og gode omgivelser på Nygård de seks dage. Vester Skerninge Højskole i 1870'erneVester Skerninge Højskole i 1870'erneMen jeg trængte til lidt højtid den syvende. Det fandt jeg på Vester Skerninge højskole, og i Mads Hansens skytteforening (Palnatoke). Jeg kan ikke tænke mig, jeg kunne have fundet noget, der passede bedre til mig, og min udvikling, end de kår, jeg fandt her, og det liv, som jeg blev ført ind i. Når jeg nu tænker tilbage derpå, står den tid for mig i lysglans. Det var en herlig og rig tid. Jeg følte mig så vel der. Jeg voksede i de omgivelser.
Når jeg tænker på disse mennesker, ja så har jeg så meget at sige hver enkelt af dem tak for. Men hvad der havde endnu mere at sige den enkelte, det var livet, det var omgivelserne, der virkede så velgørende på mig, det udviklede mig, det afsleb mig lidt, det holdt mit sjæleliv i grøde.
Man ser, jeg har god grnd til at hilse på Ollerup højskole, sige den tak for, hvad den har været for mig i hin tid, og ønske , at den må i fremtiden kunne blive ved at være ligeså meget for de unge, som den har været for mig.

       Venligst
        Poul Bjerge
 

 

https://www.ronlev.dk/slaegtsboger/190-n/4272-nygaard-slaegten-fra-ulbolle-af-hans-nygaard-1948.html