"Made in Denmark" - en epoke i dansk landbrug og industri

"Made in Denmark" - en epoke i dansk landbrug og industri
Bukh traktor fremstilledes i årene 1956-67 læs mere på denne hjemmeside