Danmarks ældste indendørs svømmehal

| | |

Svømmehal 2007Svømmehal 2007 Svømmehal 2007Svømmehal 2007I april 2007 indviede Gymnastikhøjskolen i Ollerup den indendørs svømmehal efter en gennemgribende renovering, så Danmarks ældste indendørs svømmehal er ført tilbage, som den tog sig ud i 1926. 

"Højskolen i Ollerup er Danmarks ældste gymnastikhøjskole oprettet i 1920. Den overdækkede svømmehal blev opført i 1926 og er tegnet af en af datidens fineste fortolkere af nyklassicismen, arkitekt Ejner Mindedal Rasmussen. Hallen er udformet som et pompejansk inspireret rum, og den blev præmieret ved kulturolympiaden i Amsterdam i 1928". (Kilde: Realdania)

 

 

Mindesmærke for Niels BukhMindesmærke for Niels BukhForstander Niels Bukh fortæller om baggrunden i brev til eleverne 1948: "I Amerika havde jeg set, at mange store skoler, universiteter og kristelige foreninger for unge mænd og kvinder havde svømmehaller, og jeg bestemte, at sådan en skulle dansk ungdom også have.

 

 

 


Der graves ud til den nye svømmehal 1925Der graves ud til den nye svømmehal 1925 Rejsegilde 1925 på den nye svømmehalRejsegilde 1925 på den nye svømmehalDen 1 april 1925 begyndte vi på udgravningerne til svømmehallen, og det var herligt. Penge var der ikke mange af til rådighed, men hver lørdag aften og søndag drog bisserne - som arbejdskarlene snart kaldtes - med mig ud til opvisninger i velvilligt indstillede foreninger, hvorfra vi så fik penge på lommen med hjem til køb af cement og jern og til arbejdslønninger for den kommende uge - og sådan fortsatte vi. Arbejdet skred hurtigt frem, og allerede ved sommerskolens afslutning kunne vi hejse kransen over svømmehallens hvælvinger.

.... umiddelbart før vinterskolen 1925-26 skulle begynde, og der kom nu så mange elever her, at det kneb meget med plads. Men en ret stor udvidelse af skolen var også påbegyndt sammen med fuldførelsen af svømmehallen.

Det blev på flere måder en minderig sommer, også fordi vi den 4 juli 1926 indviede Danmark første svømmehal.
Festen begyndte med en samlet indmarch på stadion. Foran gik et hold mandlige elever (svømmehalsarbejdere) med OD Fanen - fulgt af sommereleverne og det amerikanske kursushold med stjernebanneret og endelig et islandsk Glimahold med deres flag. - Det islandske mandshold var på mit initiativ kommet til Danmark på en opvisningsturne - ledet af gymnastikinstitut-forstander Jon Thorsteinsson, Reykjavik - forhenværende elev her.
Efter indmarchen fulgte opvisninger af de forskellige hold.
Oberstløjtnant Holger Nielsen - formand for Dansk Svømme- og livredningsforbund - var kommen til stede og talte om meningen med svømmeidrætten, og de amerikanske lærerinder gav en udmærket opvisning i, hvad der kan læres i en svømmehal.

Statens tilsynsførende ved højskolerne, fhv. forstander Alfred Povlsen, Ryslinge, udtalte ved denne lejlighed:
Den nye svømmehal er nu taget i brug af højskolens eleverDen nye svømmehal er nu taget i brug af højskolens elever"Vi er samlet til indvielse af et vidunder - svømmehallen. Lad den i al stilhed tale for sig selv, men den vil kommende tid tale højt om sin bygherres modige bedrift." Alfred Povlsens tale sluttede:"Lad os ikke se surt, men venligt, når der trods tidernes ugunst er mænd iblandt os, som har mod til at bryde nye baner og give sig i lag med storstilede opgaver. Det er den slags folk, vi har brug i alle virksomheder. De må give os det nødvendige supplement til nøjsomheden, sparsommeligheden og lignende stærkt efterspurgte dyder. - Jeg vil tillade mig at benytte lejligheden her, hvor så mange - ikke blot gymnastik- og sportsinteresserede, men også skoleledere har givet møde, til at stille spørgsmål, nemlig dette: Har vi alle det høje sigte med vor gymnastik - ikke blot i teorien, men også i praksis - der kan fastholde enheden i den legemlige og sjælelige dannelse og føre til virkelig harmoni?" "