Et stykke højskolehistorie i Ollerup

| |

Højskole grafittiHøjskole grafitti Højskole grafitti 1891Højskole grafitti 1891 På pedel Poul Erik Slabiaks værksted på Den frie Lærerskole i Ollerup opbevares en stabel brædder, som i den nærmeste fremtid skal under en  konservators kyndige hænder. Brædderne stammer fra den oprindelige højskolebygning ved den tidligere Himmerigsgård, Bakkevej 1, som for ca 2 år siden måtte lade livet til afløsning for et mere moderne byggeri.

 

Journalist I.C. Danielsen fortæller i en avisartikel fra ca 1966 bl.a. hvorfor disse brædder har historisk interesse i dag: "Himmerigsgården bliver højskole.
Himmerigsgården i Ollerup 1888: Højskolebygningen tv.Himmerigsgården i Ollerup 1888: Højskolebygningen tv. Bakkevej 1 hvor den oprindelige højskolebygning låBakkevej 1 hvor den oprindelige højskolebygning låDet havde vist sig umuligt at sælge højskolebygningen i Vester Skerninge. For dog at få noget ud af den, lod Anton Nielsen den derfor nedbryde, hvorefter materialerne blev kørt til Ollerup og anvendt i den højskolebygning, der blev opført øst for Himmerigsgårdens oprindelige bygninger. Gårdmændene fra Ollerup besørgede kørselen gratis. Denne bygning skulle rumme skolestue og kontor i stueetagen og elevsovestuer i tagetagen. Den lignede nøjagtigt højskolebygningen i Vester Skerninge. Men den var langt fra færdig, da sommerskolen skulle begynde i maj 1882.
Heldigvis var stuehuset i den gamle gård meget rummeligt. Det skulle nu give plads til alle. Anton Nielsen skulle selv have et par rum. Hans gamle forældre boede hos ham, og de skulle have plads. Niels Johansens familie skulle være der foruden deres medhjælpere i husholdningen og ved landbruget. Og endelig skulle der indrettes undervisningslokaler og soveplads til et halvt hundrede elever. En del af dem måtte sove på loftet under stråtaget.


Højskole grafittiHøjskole grafittiDen største af disse sovesale findes endnu og er næsten intakt. På dens bræddevægge ses endnu en lang række indskrifter, som eleverne, som her har fået deres nattesøvn, har moret sig med at skrive. Følgende eksempel er typisk: Her i denne seng har Ebbe Chr. Lauris Sørensen fra Kjertinge ved Kjerteminde sovet fra nytår til april 1886.


Ollerup Højskole 1889Ollerup Højskole 1889 Ollerup Højskole 1893Ollerup Højskole 1893Det gik, men Anton Nielsen beklager sig over, at han ikke kan få ro noget sted. I hans værelse var der 3 døre. Den ene vendte ud mod børnekammeret, hvor Niels Johansens den mindste skrålede  hele dagen, den anden ind til skolestuen og den tredie til en stue, som håndværkerne havde rådighed over. Forstanderen måtte derfor søge ud i det fri, når han skulle forberede sig til sine timer.
Det varede dog ikke så længe, før man kunne tage skolestuerne i den nye bygning i brug, og i løbet af sommeren blev også de øvrige rum færdige. Nogen indvielseshøjtidelighed ville Anton Nielsen ikke have, men han gjorde et lille gilde for bymændene, der havde kørt materialer for ham uden vederlag. Ved en ombygning af avlsbygningerne blev den ene port ind til den lukkede gårdsplads muret til. Og beboerne i Vester Skerninge formede den vittighed, at nu havde Anton Nielsen lukket Himmerigs port".

Heldigt at forstanderen på Den frie Lærerskole, Thorstein Balle og hans personale sikrede dette stykke højskolehistorie for eftertiden. Vi glæder os til at se resultatet, når konservatoren har gjort sit job.