Epitafier og gravsten i Vor Frue Kirke, Svendborg

| | | |

Vor Frue Kirke, SvendborgVor Frue Kirke, SvendborgEpitafier i Vor Frue Kirke, Svendborg ifølge sognepræst Poul Jacobsen Langelands optegnelser 1707

1) Det første i Choret ved den Norden side for Hr. Jørgen Skiold, fordum SognePræst til samme Kirche, opsat Ao 1579.
(Liber Copiarum 1565ff: Hr. Jørgen Skjold, synes at have været Com Pastor en kort Tiid: Hand døede 1547, som er at see af det Epitaphium, hands Søn har ladet opsætte i Vor Frue Kirke paa Latinevers over hans Grav - vide (?) pag. 24.(?))
Wibers Præstehistorie: Kippinge-Brarup: (1584). Jørgen Skjold, maaske af Svendborg. Frue Kirke).

2) Det andet i dend store Gang i den Norden side paa muuren strax ved Prediche stoelen for Borgmester Povel Pedersen Ao 1609

3) Det tredie på samme Side for Hr. Jørgen Jespersön, Ao 1609, Hvilchen Hr. Jørgen hafde været Præst i Svindinge 36 Aar, og for nogen sin Forseelse kom der fra Kaldet, og her til Byen, hvor hand boede, døde og blef begrafven.

4) Det fierde for Berendt Jørgensen, Raadmand i det søndre Capell Ao 1610

Se også Axel Kruckow og Anne Friis

Se også Oluf Gaas og Magdalene Nielsdatter Sandberg 

Se også Anders Madsen Bølle