Den indemurede jomfru på Nielstrup

| |

NielstrupNielstrupNielstrupNielstrupPastor Pontoppidan om Nielstrup 1899 (2)Pastor Pontoppidan om Nielstrup 1899 (2) Murrest ved NielstrupMurrest ved Nielstrup Pastor Pontoppidan om Nielstrup 1899Pastor Pontoppidan om Nielstrup 1899Murrest ved NielstrupMurrest ved Nielstrup Murrest ved NielstrupMurrest ved NielstrupVed Nielstrup er der en Murrest, overvokset med Vendbend. Der skal i sin Tid have været en Jomfru indemuret. (Sagn optegnet af stud. theol. Johs. Martin Jensen, 1925. DFS's arkiv)

 

Pastor H.P. Pontoppidan, Ollerup indberettede 27 juli 1899 til Trap Danmarks redaktion følgende om Nielstrup gods: "Med hensyn til Nielstrup har den nuværende forpagter meddelt mig følgende, for hvilket han maa staa inde. De rent faktiske oplysninger er sikkert paalidelige nok. Nielstrups hovedbygning er ca 80 aar gammel. Ejendommen var for 20 aar siden omgiven af grave, nu tildels opfyldte. Ingen volde om gaarden. Indenfor gravene finder man levninger efter gamle bygninger; tilbage er en smuk murrest, hvortil sagnet knytter sig om en indemuret jomfru, der skal have født et væsen, halvt hund og halvt menneske. Her findes ca 500 alen øst for gaarden en meget smuk voldlevning, ca. 130 alen paa hver led, omgiven af grave med øjensynlig indkørsel fra nordøst. Sagnet siger, at det er det Nielstrup, er blev brændt af under Grevens Fejde af Svendborg borgere." 

Note: Poul Jensen, Ollerup, der i en årrække arbejdede på Nielstrup har fortalt mig, at der var en mørk plet i murværket et sted på Nielstrup, som ikke kunne kalkes over. Denne (blod)plet sættes i forbindelse med den indemurede jomfru på Nielstrup. Poul Jensen fortalte også følgende om en smed, der var ansat på Nielstrup: En aften han kom hjem vist nok i beruset tilstand, så han foran hovedbygningen en karet holde, ud stiger en hvid dame, der forsvinder ind af hovedindgangen på Nielstrup. Poul Jensen fortalte, at så gik smeden lige hjem og på hovedet i seng.

Grev Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn oplyser, at broderen Thomas Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, der ejer Nielstrup, har ladet den gl. murrest blive stående.

Maleren Herman Madsen fortæller om Den indemurede Jomfru": I hovedbygningen findes endnu et delvis tilmuret vindue, hvor engang en jomfru skulle have ladet sig mure inde. Det bruges nu som gæsteværelse, men når spøgeriet ved midnat indfinder sig, er der ikke mange, der har nerver til at sove natten til ende i dette Rum". (Udateret avisartikel i Fyns Tidende (?)) -

Hans Andersen, Stenstrup, der i 30 år arbejdede på Hvidkilde fortæller, at hovedbygningen til Nielstrup (opf. 1820) er bygget på den gamle grund af det oprindelige Nielstrup. Det kom for dagen dengang de skulle lægge vand ind. Her stødte de på en metertyk mur af munkesten i kælderen under Nielstrup. Han bekræfter også, at den murrest, der ses vest for hovedbygningen, grænsende ind til haven "skal være rester af det gamle kloster".

Hans Andersen fortæller også, at "Fra det gamle fodermesterhus,som ligger på Nielstrupvej, går der en brolagt vej ned til muren i haven på Nielstrup". Den kom frem under drænsarbejde.

Se også Svendborg Kors

Se også "Den grønne sten" fra Nielstrup

Se også Johan Bjørn til Nielstrup


Sagntræer