Hundstrup Kirkebog del 3. 1.1.1795 - 31.12.1804

| | |
Hundstrup Kirkebog - 3 - 2.5.1765-07.10.1814: kronologisk transcription
1795

Januar 4.1795 indlod Christen Hansens kone

Januar 9.1795 sammenviet enkemand Anders Jørgensen og Marie Jørgensd.

Januar 13.1795 jordet Jens Christensen bødkers søn Niels, 14 år

Februar 1.1795 indlod Niels møllers og Henric Jensens koner

Februar 22.1795 jordet en rygter fra Langeskov navnlig Ole Knudsen, 70 år

Marts 8. 1795 Maren, født den 1. hjemmedøbt den 4., dåben confirmeret den 8. Fader: Rasmus Rasmussen, moder: Anne Knudsd. Båret af Marqvar Nielsens kone i Hundstrup. Faddere: Ole Krag, Henric Bruun, Anders Høj, Morten Mortensen og Lars Rasmussens kone, alle af Mynderup.

April 26.1795 jordet Mads Jørgensen Dyreborgs kone i Bremerhus, Margrethe Jespersd., 32 år

Maj 10.1795 Jens, født den 1., hjemmedøbt den 3., dåben confirmeret den 10. Fader: Hans Jensen, moder Karen Rasmusd. af Gundestrup Båret af Hans Gemahls datter Karen ibid. Faddere: Niels Pedersen, Peder Degn, Hans Gemahl, Jørgen Sallinge og Niels Hyrdes kone, alle af Gundestrup

Maj 31.1795 indlod Hans Jensens kone

Visitation den 10. juni 1795. sign ............

Juni 20. 1795 Christiane, født den 15., hjemmedøbt samme dag, dåben confirmeret den 20. Fader: Christopher Larsen, moder Maren Nielsd. Båret af Hans Mogensens kone. Faddere: Jens Jacobsen Goldbech, Mouritz Hansen, Morten Hansen og begge disses koner, alle af Hundstrup sogn.

Juli 12.1795 indlod Christopher Larsens kone fra Horshaugen.

Juli 19.1795 jordet Johanne Hansd. uægte barn fra Sterhuset, 8 uger

August 16.1795 indlod Peder Frandsens kone

Oktober 18.1795 Karen, født den 10., hjemmedøbt den 11., dåben confirmeret den 18. Fader Lars Hansen møller, moder Anne Christophersd Båret af Niels møllers kone i Gundestrup Mølle. Faddere: Peder Degn, Søren Esche- berg, Niels Piil, Niels hyrde og Jørgen Sallinges kone, alle af Gundestrup

November 15.1795 indlod Lars møllers kone

November 19.1795 jordet gårdmand Anders Jørgensen af Gundestrup, 56 år

November 29.1795 Johanne, født og hjemmedøbt den 23., dåben confirmeret den 29. Fader: Mouritz Hansen, moder Dorthe Rasmusd. Båret af en pige fra Langeskov. Faddere: teglmester Goldbech, begge Hans Olsens sønner Anders og Rasmus, Morten Hansens og Peder bødkers koner, alle af sognet.

December 26.1795 Jens, uægte, født den 22. døbt den 26. Moderen: Cathrine Marie Mogensd. udl. til barnefader landsoldat Niels Jensen Ge- mahl, tjener i Elleskovs Mølle. Båret af Lars møllers kone. Faddere: Christopher Gammelgaard, Jens Hundstrup, Lars Gemahl, smedens og Hans Jensens koner, alle af Hundstrup sogn.

December 27.1795 Rasmus, født og hjemmedøbt den 18., døbt den 27. Fader: Hans Hansen Gemahl, moder Bodil Larsd. Båret af Jens Gemahls kone fra Vester Skerninge. Faddere: Niels møller, Niels Peder- sen, Jørgen Sallinge, Peder Degns og Anders Degns koner, alle af Hundstrup sogn.

December 27.1795 indlod Mouritz Hansens kone fra Horshaugen.

I afvigte år 1795 er i Hundstrup sogn: sammenviet 1 par, fødte 7, døde 5.

1796

Januar 3.1796 jordet Hans Gemahls søn Rasmus, 12 dage.

Januar 24.1796 indlod Hans Gemahls kone.

Januar 31.1796 jordet Peder Johansen hyrde, 65 år

Februar 28.1796 Anne Marie, født den 22., døbt den 28. Fader: Rasmus Jensen, moder Agnete Marcusd. Båret af Hans Marcussens kone fra Vester Skerninge. Faddere: Christopher Gammel- gaard, Rasmus smed, Lars møller, Lars Mortensen, Michael Andersens kone, er alle af Hundstrup sogn.

Marts 13.1796 Dorthe, født den 8., hjemmedøbt den 9., døbt den 13. Fader: Lars Mortensen, moder Anne Sørensd. Båret af degnen Christopher Jacobsens kone. Faddere: Christopher Gammelgaard, Rasmus smed, Jens Hundstrups, Jørgen Philipsens og Jens Krogs koner.

Marts 13.1796 Niels, født den 9., døbt den 13. Fader: Hans Jensen Boemand, moder Margrethe Nielsd. Båret af konens søster Johanne Nielsd. fra Vester Åby. Faddere: konens brødre Lars og Anders bødker, Niels møller, Hans Jensens og Rasmus Boemands koner af Hund- strup sogn.

Marts 13.1796 Margrethe, født den 10., døbt den 13. Fader: Mads Jørgensen, moder Anne Kirstine Rasmusd. Båret af Ingeborg Pedersd. fra Nielstrup. Faddere: Henric Madsen, Morten Morten- sen, Anders Rasmussen, Rasmus Rasmussens og Henric skyttes kone.

Marts 28.1796 indlod Rasmus Jensens kone.

Marts 28.1796 Sophie Dorothea, født den 23., hjemmedøbt den 24., døbt den 28. Fader: Carl Michelsen, bødker på Langeskov, moder Frederica Duch. Båret af en jomfru fra Leutved. Faddere: Claus Henric Schmiddt og Christian Frede- rich Duch fra Brendegård, Christopher møller fra Brahetrolleborg, og teglmester Ja- cobsens kone fra teglværket ved Langeskov.

April 3.1796 var til confirmation: drenge: Hans Hansen piger: Marie Christophersd. Rasmus Rasmussen smed Maren Hansd. Gemahl Anders Arentzen Andersen Niels Marcussen

April 10. 1796 indlod Lars Mortensens kone

April 17. 1796 Hans, født den 10., døbt den 17. Fader: Henric Hansen, moder Anne Marie Rasmusd. Båret af faderens søster Eva. Faddere: Hans berider, Niels Røile, Sven Hansen fra Ulbølle sogn samt Mette Hansd. og Anne Rasmusd. af Hundstrup sogn.

April 22. 1796 indladt Mads Jørgensens kone i Bremerhus

April 24. 1796 indladt bødker Carl Michelsens kone fra Langeskov

Maj 5.1796 indladt Hans Jensen Boemands kone

Maj 16.1796 indladt Henric Hansens kone fra Stehrhuset

Maj 29.1796 Rasmus, født den 18., hjemmedøbt den 22., døbt den 29. Fader: Christen Andersen, moder Maren Henrichsd. Båret af Anne Cahrine Ludvigsd.. Faddere: Jørgen Holse, Niels Bøemand, Niels Krog, Karen Hansd. og Malene Nielsd., alle fra Langeskovs teglværk.

Juni 3.1796 trolovet enkemand Hans Jensen fra Egense og pigen Maren Rasmusd. i Gundestrup, hvis forlovere vare Niels Juul og Niels skytte, begge fra Egense.

Juni 26.1796 indladt Christen Andersens kone fra Mølleskoven

Juni 29.1796 jordet Jonathan skytte fra Aaegrønhuset, 56 år

Juli 10.1796 Peder, født og hjemmedøbt den 24. juni, døbt 10.7. Fader: Hans Madsen på Langeskov, moder Mette Pedersd. Båret af Ha?strups kone fra Stenstrup. Faddere: Hans Ullerslev, Niels Bøes, Jens teglmester, Mouritz Hansens og Peder snedkers koner.

Juli 13.1796 sammenviet Hans Jensen og Maren Rasmusd.

Juli 18.1796 jordet gårdmand Hans Olesen af Gundestrup, 70 år.

Juli 29.1796 jordet Søren Rasmussens kone Maria Hansd., 70 år

Juli 29.1796 Rasmus, født den 20., døbt den 29. Fader: Morten Rasmussen, moder Kirsten Jensd. Båret af Simon Jensens kone fra Bjergegård i Vester Skerninge. Faddere: Christopher Gammelgaard, Rasmus smed, Lars møller, Marqvar Nielsens kone og Henric Jensens pige Marie Rasmusd., alle af Hundstrup sogn.

Juli 30.1796 indlod Hans Madsens kone fra Langeskov.

August 23.1796 indlod Morten Rasmussens kone fra skoven.

September 2.1796 kast jord på Jørgen Jørgensens enke fra Gundestrup, 83 år

September 4.1796 Johan, født den 27.8., hjemmedøbt 28.8., døbt 4.9. Fader Niels Nielsen møller og Marie Martine Krag. Båret af degnen hr. Jacobsens kone. Faddere: Peder Degn, Niels Pedersen, Niels Piil, Niels Pedersens og Hans Gemahls koner, alle af Gundstrup

September 11.1796 Lars, født den 8. døbt den 11. Fader: Peder Rasmussen, moder Marie Larsd. Båret af moderens søster fra Leutved. Faddere: Hans møller, Christopher Gammel- gaard, Christen Hansen, Rasmus smeds og Christen Boemands koner, alle af Hund- strup.

September 15.1796 trolovede enkemand Søren Rasmussen og Mariane Petersd., begge af Hundstrup, hvis forlovere vare Hans Nielsen i Elleskovs og Knud Christensen af Høyrups mølle.

September 18.1796 Peder, uægte, født den 12., døbt den 18. Moderen: Karen Pedersd. Dynd udlagde til barnefader en bødker ved navn Christop- her Møller, som tjente forpagter Michelsen på Brendegaard, hvor barnet er avlet. Båret af moderens søster Anne Marie, tjener degnen hr., Jacobsen i Hundstrup. Faddere: Søren Rasmussen, Lars Krog, Hans Pedersen Dynd, Marqvar Nielsens og Lars Mortensens koner, alle af Hundstrup sogn.

September 24.1796 trolovet ungkarl Rasmus Jensen møllersvend og pigen Karen Hansd. af Gundestrup, hvis forlovere vare Niels møller i Gundestrup og Mads smed i Øster Skerninge.

Oktober 2.1796 indlod Niels møllers kone fra Gundstrup

Oktober 8.1796 trolovet ungkarl Anders Rasmussen og pigen Maren Pedersd., begge af Gundestrup, hvis forlovere vare Niels møller i Gundestrup og Hans møller i Elleskov.

Oktober 9.1796 Mette, født den 1., hjemmedøbt den 2.., døbt den 9. Fader: Rasmus Rasmussen, moder Anne Knudsd. Båret af Niels Mortensens datter fra Stågerup. Faddere: Ole Krag, Anders Høg, Mor- ten Marcussen, Henric skytte, og ungkarl Niels Henrichsen, alle af Mynderup

Oktober 9.1796 indladt Peder Rasmussen tømmermands kone af Hundstrup

Oktober 23.1796 Lars, født den 15., hjemmedøbt den 16., døbt den 23. Fader Anders Hansen Degn, moder Karen Rasmusd. Båret af Lars møllers kone i Elleskov mølle. Faddere: Hans møller, Rasmus smed, Jør- gen Sallinge, Christen Hansens og Anders Krogs koner, alle af Hundstrup sogn

Oktober 30.1796 Jens, født og hjemmedøbt den 16., døbt den 30. Fader: Jens Rasmussen Hundstrup, moder Mette Nielsd. Båret af degnen hr. Jacobsens kone. Faddere: Christopher Gammelgaard, Peder tøm- mermand, ungkarl Rasmus Nielsen, Rasmus smeds og Lars Mortensens koner, alle af Hundstrup

Oktober 30.1796 indlod Rasmus Rasmussens kone fra Mynderup

November 11.1796 sammenviet Søren Rasmussen og Mariane Petersd.

November 16.1796 sammenviet Anders Rasmussen og Maren Pedersd. Degn

November 18.1796 sammenviet Rasmus Jensen og Karen Hansd.

November 20.1796 indladt Anders Degns kone

November 27.1796 indladt Jens Hundstrups kone.

December 11.1796 Anne, født og hjemmedøbt den 7., døbt den 11. Fader: Hans Jensen, moder Karen Rasmusd. Båret af moderens søster Bodil. Faddere: Lars møller, Niels Pedersen, Anders Rasmus- sen, Hans Gemahls kone og Peter Buschs Anne, alle af Gundestrup.

December 27.1796 Johanne, født den 24., døbt den 27. Fader: Peder Hansen, moder Anne Jensd. Båret af moderens søster Anders Krogs kone. Faddere: Rasmus smed, Peder tømmer- mand, ungkarl Rasmus Rasmussen, Morten Rasmussens kone og Stine Nielsd. i Gam- melgaard, alle af Hundstrup sogn.

I afvigte år 1796 er i Hundstrup sogn: sammenviet 4 par, fødte 17, døde 6.

1797

Januar 14.1797 indlod Hans Jensens kone fra Gundestrup

Januar 25.1797 jordet Jens Hundstrups svigermoder Anne Thomasd., 86 år

Janua 29.1797 indlod Peder Hansens kone på skoven.

Februar 16.1797 trolovet ungkarl Henric Pedersen af Espe sogn og pigen Kirsten Hansd. af Hund- strup, hvis forlovere vare Knud Andersen og Povel Pedersen, begge af Espe.

Marts 11.1797 trolovet ungkarl Eric Christensen og pigen Johanne Nielsd., hvis forlovere vare Lars Nielsen og Niels Hansen, begge fra Rødme i Stenstrup sogn.

Marts 28.1797 jordet Niels Pedersens dødfødte pigebarn fra Gundestrup.

April 7.1797 sammenviet Eric Christensen og Johanne Nielsd.

April 11. 1797 sammenviet i Stenstrup Kirke Henric Pedersen og Kirsten Hansd.

April 14.1797 Rasmus, født og hjemmedøbt den 12., døbt den 14. Fader Jørgen Pedersen Sallinge, moder Anne Rasmusd. Båret af Anders Rasmussens kone fra Gundestrup. Faddere: Niels Pedersen, Peder Degn, Anders Rasmussen, Hans Jensen og Jeppe Jørgensens koner, alle af Gunde- strup.

April 23. 1797 indlod Niels Pedersens kone fra Gundestrup

April 23. 1797 var til konfirmation: drenge: Niels Rasmussen piger: Karen Andersd. ladefoged

Maj 14.1797 jordet Peder Hansen Skovs pigebarn, 19 uger

Maj 14.1797 indladt Jørgen Pedersen Sallings kone

Juni 5.1797 jordet Niels møllers søn Christian, 6 år

Juni 15.1797 jordet Anders Hansen Degns søn Lars, 27 uger

Juni 24.1797 sammenviet ved kongelig bevilling på Flintholm hr. Rasmus Høyberg, sognepræst for Frørup Menighed og jomfru Sophie Frederica Nøragger.

Juni 25.1797 Jens, født den 18., døbt den 25. Fader: Hans Jensen Boemand, moder Margrethe Nielsd. Båret af moderens søster Stine Nielsd. Faddere: Niels møller, Peder Degn, Niels Pe- dersen, Hans Jensens og Jeppe Jørgensens koner, alle fra Gundestrup

Juli 9.1797 Anne Cathrine, uægte, født den 3. døbt den 9. Moder: Maren Mortensd., udlagt til barnefader Lars Nielsen, landsoldat. Båret af Hans Mogensens søster Cathrine Marie. Faddere: Hans Mogensen, Christop- her røgter, Peder Boe, Lars Gussen, og Jens Krog.

Juli 16.1797 Hans, født og hjemmedøbt den 10., døbt den 16. Fader: Lars Hansen, moder Anne Christophersd., af Elleskov Mølle Båret af Christopher Gammelgaards kone. Faddere: Christopher Gammelgaard, Henric Jensen, Christen Hansen, Niels Pedersens og Hans Jensens koner, alle af Hundstrup sogn.

Juli 23.1797 Anne Kirstine, født og hjemmedøbt den 17., døbt den 23. Fader: Jens Hansen Krog, moder Anne Cathrine Nielsd. Båret af Mette Marie Hansd. fra Rødkilde. Faddere: Lars Gussen, Niels hjulmand, Pe- der Boe, Lars Mortensens og Christopher vægters kone, alle af Hundstrup

Juli 23.1797 indladt Hans Jensen Boemands kone

Juli 29.1797 trolovet enkemand Peder Hansen fra Stågerup og pigen Lisbeth Rasmusd. i Myn- derup, hvis forlovere vare: Lars Madsen og Jens Henrichsen, begge af Stågerup.

August 13.1797 indladt Lars møllers og Jens Krogs koner.

August 27.1797 trolovet enkemand Hans Sørensen af Øster Skerninge og pigen Karen Hansd. Gemahl af Hundstrup sogn, hvis forlovere vare ... Høj og Sven Ovesen af Øster Skerninge.

September 17.1797 Caroline, født den 12., døbt den 17. Fader Carl Michelsen, moder Friederica Duch. Båret af Frederica Christensen fra Hesselager. Faddere: Christian Bom, Johan Duch på Klingstrup og Christopher Møller fra Brendegård samt Cathrine Duch og Hans Jensens kone.

September 17.1797 Kirsten, født den 12., døbt den 17. Fader Hans Hansen Gemahl, moder Bodil Larsd. Båret af Lars møllers kone fra Elleskov Mølle. Faddere. Niels Pedersen, Hans Jensen, Jørgen Andersen, Peder Degns og Jeppe Jørgensens koner, alle fra Gundestrup

September 24.1797 Karen, født den 18., døbt den 24. Fader: Jørgen Andersen, moder Kirsten Andersd. Båret af Anders Krogs kone. Faddere: Niels møller, Anders Rasmussen, Lars Ge- mahl, Hans Boemands og Jørgen Sallinges koner, alle af Gundestrup

Oktober 10.1797 Christian, født 26.9., hjemmedøbt 27.9., døbt 8.10. Fader Niels Nielsen Trolle, moder Marie Martine Krag. Båret af Mads Hansen, værtshusholder fra Svendborg Faddere: Peder Degn, Anders Rasmussen, Lars Gemahl, Lars møllers kone og Peter Buschs Anne, alle af Hundstrup sogn.

Oktober 15.1797 indladt Jørgen Andersens kone

Oktober 21.1797 indladt Hans Gemahls kone

Oktober 27.1797 trolovet ungkarl Morten Mortensen til pigen Karen Olsd., begge af Mynderup, hvis forlovere vare: Lars møller fra Elleskov og Hans Hansen Gemahl af Gundestrup.

November 11.1797 sammenviet Hans Sørensen og Karen Hansd.

November 13.1797 indladt Niels møllers kone

November 17.1797 sammenviet Peder Hansen og Lisbeth Rasmusd.

November 26.1797 indladt Carl Michelsens kone

December 1.1797 sammenviet Morten Mortensen og Karen Olsd.

December 10.1797 Christen, født den 7., døbt den 10. Fader: Mouritz Hansen, moder Dorthe Rasmusd. Båret af moderens søster Birthe fra Egense. Faddere: Morten Hansen, Christopher Larsen, Peder snedker, Anders Rasmussen og Jens teglbrænders kone, alle af Hund- strup

December 26.1797 Jørgen, født den 18., døbt den 26. Fader: Mads Jørgensen, moder Anne Kirstine Rasmusd. Båret af en pige fra Skjoldemose. Faddere: Ole Krag, Henric Bruun, Morten Mortensen Henric Hansen og Henric Madsen alle af Mynderup

I afvigte år 1797 er i Hundstrup sogn sammenviet 6 par - fødte 9 - døde 5.

1798

Januar 14.1798 indladt Mourritz Hansens kone fra Horshaugen

Januar 21.1798 jordet Mads Jørgensens drengebarn Jørgen, 4 uger

Januar 21.1798 indladt hans kone

Februar 4.1798 Rasmus, født og hjemmedøbt den 31.1., døbt den 4.2. Fader: Anders Rasmussen, moder Maren Pedersd. Båret af møllerens kone i Gundestrup. Faddere: Peder Degn, Niels Pedersen, Hans Jensen, Jørgen Sallinges kone og Peter Buschs Anne, alle der af sognet.

Februar 18.1798 jordet bemeldte Rasmus, 14 dage

Marts 4. 1798 indladt Anders Rasmussens kone

Marts 25.1798 Michael, født 21., døbt den 25. Fader: Rasmus Jensen, moder Agnete Marcusd. Båret af en pige fra Skjoldemose. Faddere: Niels Jensen, Lars møller, Jens Hund- strup, Lars Gussens og Lars Mortensens koner, alle af Hundstrup

April 1.1798 Peder, født og hjemmedøbt den 25.3., døbt den 1.4. Fader: Niels Pedersen, moder Marie Nielsd. Båret af faderens søster Anne Øst?krkrehes?. Faddere: Niels møller, Hans Jensen, An- ders Rasmussen, Hans Gemahls og Jørgen Sallinges koner.

April 15. 1798 var til confirmation drenge: Anders Rasmussen Boemand Jacob Jensen Goldbech Rasmus Hansen fra Gundestrup Mølle piger: Karen Jensd. Goldbech Marie Andersd. Boemand Mette Cathrine Marcusd. Bodild Rasmusd. Johanne Christophersd. Mette Cathrine Rasmusd.

April 29. 1798 indladt Niels Pedersens kone i Gundestrup

Maj 4.1798 indladt Rasmus Jensens kone

Maj 13.1798 Karen, født den 4., hjemmedøbt den 5., døbt den 13. Fader: Niels Hansen Bøeg, moder Marthe Markusd. (?Mathiasd.) Båret af Lars Gussens kone. Faddere. Hans Madsen, Jeppe skrædder, Hans Ullers- lev, Maren ?...tsen og Jørgen Holses kone.

Onsdagen den 13. juni 1708 visiterede 5. gang Øster Skerninge og Hundstrup menigheder i Hundstrup, med menigheden og deres ungdom meget vel fornøjet. sign ?...

Juni 24.1798 Karen, født og hjemmedøbt den 17., døbt den 24. Fader: Henric Jensen, moder Maren Frandsd. Båret af Lars Rasmussens kone fra Mynderup. Faddere: Jens skytte, Lars møller, gård- mand Niels Jensen, Christopher Gammelgaard og Rasmus Jensens kone, alle af Hund- strup.

Juni 30.1798 trolovet Lars Nielsen og Mette Pedersd., hvis forlovere vare Jens Olsen fra Vester Åby og Lars Hansen møller i Elleskov.

Juli 8.1798 jordet gl. Maren Jeppes fra Skofhuset, 70 år

Juli 11.1798 jordet Ole Knudsen, 66 år

Juli 13.1798 jordet Henric Jensens kone Maren Frandsd., 29 år

Juli 15.1798 jordet husmand Niels Jensen, 80 år

August 1.1798 jordet Hans Jørgensen i Bremerhus, 57 år

August 19.1798 Rasmus, født den 13. døbt den 19. Fader: Henrich Hansen Stehr, moder Marie Rasmusd. Båret af faderens søster Mette Hansd. Faddere: Simon Jensen, Niels Røile, Hans be- rider, Hans Hansens og Niels Henricsens kone, alle fra Ulbølle

August 28.1798 jordet Lars møllers datter Karen, 3 år

September 16.1798 jordet Karen Pedersd. uægte søn Peder, 2 år

September 16.1798 indlod Henric Stehrs kone

September 23.1798 Niels, født den 16, hjemmedøbt den 16., døbt den 23. Fader: Morten Mortensen, moder Karen Olsd. Båret af Jens Hviids kone fra Stågerup. Faddere: Ole Krag, Henric Bruun, Henric Mad- sen, Henric skytte, og ungkarl Niels Rasmussen, alle fra Mynderup

September 29.1798 trolovet Dideric Nielsen og Mette Marie Hansd. Forloverne var Carl Michelsen fra Langeskov og Simon Jensen i Bierregaard i Vester Skerninge sogn.

September 30.1798 Johanne, født den 23., døbt den 30. Fader: Rasmus Rasmussen, moder Anne Knudsd. Båret af Marqvar Nielsens kone i Hundstrup. Faddere: Ole Krag, Morten Marcussen, Anders Høg, Lars Rasmussen, ungkarl Niels henrichsen, alle af Mynderup

Oktober 14.1798 Christen, født den 113, døbt den 14. Fader: Dideric Nielsen, moder Mette Hansd. Båret af husholdersken på Rødkilde. Faddere: Jens Jacobsen teglbrænder, Niels Krog, Jens Krog, tydske Peder og Jens skyttes karl Anders.

Oktober 27.1798 copuleret Lars Nielsen og Mette Pedersd.

Oktober 28.1798 Rasmus, født den 21., døbt den 28. Fader Peder Hansen, moder Anne Jensd. Båret af Rasmus Ravns kone fra Ulbølle. Faddere: Morten Rasmussen, Anders Rasmussen, Mouritz Hansen, ?Knuds datter Mette, og Anne Buschens, alle af Hundstrup

Oktober 28.1798 indlod Morten Mortensens kone

Oktober 31.1798 jordet Peder snedkers stedsøn Knud, 21 år

November 4.1798 indladt Rasmus Rasmussens kone

November 9.1798 sammenviet Dideric Nielsen og Mette Marie Hansd.

November 11.1798 Maren, født den 4., døbt den 11. Fader: Anders Hansen Degn, moder Karen Rasmusd. Båret af Anders Rasmussen Krogs kone. Faddere: Hans Jensen, Hans Gemahl, Anders Rasmussen, Jørgen Sallinges og Niels Hyrdes koner.

November 17.1798 jordet Hans Nielsen møller i Elleskovs Mølle, 68 1/2 år

November 18.1798 Anders, født og hjemmedøbt den 19.10, døbt den 18.11 Fader Jens Andersen skytte, moder Karen Jensd.

NB .... til 1798 Båret af skovrider Stenfeldts kone. Faddere: Christopher Gammelgaard, Niels møller,

--- lægdes Dideric Nielsens kone og Mette Cathrine Marcusd., alle af Hundstrup sogn.

rulle

November 18.1798 indladt konen

November 25.1798 indladt Peder Hansens kone

December 2.1798 jordet Anders Hansens pigebarn, 4 uger Begyndelse for med næste aars ... (døde) (I december starter kirkeåret)

December 16.1798 indladt Anders Degns kone

December 1798 trolovet Mads Nielsen og Anne Marie Andersd., hvis forlovere vare Frands Christop- hersen af Vester Skerninge og Anders Rasmussen Krog af Hundstrup sogn.

I afvigte 1798 var i Hundstrup sogn sammenviet 2 par, fødte 13, døde 12.

1799

Januar 20.1799 Dorthe, født den 12., hjemmedøbt den 13, døbt den 20. Fader: Lars Nielsen, moder Mette Pedersd. Båret af faderens søster Lisbeth. Faddere: Niels og Lars møller, Anders Krog, Jørgen Sallinges kone og Anne Pedersd.

Januar 27.1799 Anne, født den 18., hjemmedøbt den 20., døbt den 27. Fader: Jørgen Andersen, moder Kirsten Andersd. Båret af degnene hr. Jacobsens kone. Faddere: Niels møller, Peder Degn, Anders Rasmussen, Jørgen Sallinges kone, Peter Busches datter Anne, alle fra Gundestrup

Februar 10.1799 Mads, født og hjemmedøbt den 26.12.1798, døbt 10.2. Fader: Niels Nielsen Trolle, moder Marie Martine Krag, som selv frembar barnet. Faddere. Christopher Gammelgaard, Lars møller, Peder Degn, Hans Jensens kone, Anne Busches, alle af sognet.

Februar 10.1799 samme dag indlod moderen til barnet.

Februar 24.1799 Rasmus, født den 18., døbt den 24. Fader: Anders Rasmussen, moder Maren Pedersd. Båret af faderens søster Birthe. Faddere: Peder Degn, Niels møller, Jeppe Jørgensen, Hans Jensen og Niels Pedersens kone.

Februar 24.1799 indladt Lars Nielsen (?Y...lunds?) kone

Marts 17.1799 Mads, født den 11., døbt den 17. Fader: Morten Rasmussen, moder Kirsten Jensd. Båret af faderens søster. Faddere: Hans Mogensen, Hans Holmdrup, Lars Gussen, Peder Hansens og Peder snedkers koner.

Marts 17.1799 indladt Jørgen Andersens kone

Marts 21.1799 indladt Anders Rasmussens kone

Marts 31.1799 var til confirmation: drenge: Mads Henricsen Brun Rasmus Henricsen Hans Hansen Gemahl Rasmus Christensen Ladegaard Jens Pedersen Paaske piger: Anne Cathrine Pedersd.

April 7.1799 Anne Marie, født den 1., hjemmedøbt den 2., døbt den 7. Fader: Rasmus Rasmussen præstegaard, moder Mette Rasmusd. Båret af en pige fra nye Langeskov. Faddere: Peder Hansen fra Stågerup, Hans Madsen, Thomas Berentsens, Jens Holses, Hans Ullerslevs, Niels Bøegs og Niels Krogs koner, alle fra Langeskov.

April 12. 1799 sammenviet Mads Nielsen og Anne Marie Andersd.

April 14. 1799 Christen, født og hjemmedøbt den 7., døbt den 14. Fader: Eric Christensen, moder Johanne Nielsd. Båret af Jens Hviids kone i Stågerup. Faddere: Ole Krag og søn Niels, Morten Morten- sen og karl Peder Mortensen samt Lars Rasmussens kone, alle af Mynderup.

April 28. 1799 Anne Margrethe, født og hjemmedøbt den 17., døbt den 28. Fader: Hans Nielsen Ullerslev, moder Maren Jørgensd. Båret af en pige fra Leutved.

April 28. 1799 Bodil, født den 20., hjemmedøbt den 21., døbt den 28. Fader Mads Nielsen, moder Anne Marie Andersd. Båret af en pige fra Aaby.

Faddere til begge børn: Jørgen Sallinge, Niels Hyrde, Jacob Jeppesen, Hans Rasmus- sen, Christopher Andersen, Hans Madsens, Thomas Berentsens, Christen Andersens og Niels Bøegs koner.

Maj 2.1799 Karen, født og hjemmedøbt den 24.4., døbt den 2.5. Fader: Hans Jensen, moder Karen Rasmusd. Båret af Hans Gemahls kone. Faddere: Niels og Lars møller, Niels Gemahl, Anders Ras- mussens kone og Peter Busches Anne, alle der af sognet.

Maj 13.1799 jordet gl. Rasmus Rasmussen husmand, 84 år

Maj 13.1799 indlod Mads Nielsens, Rasmus præstegaards, Eric Christensens og Hans Ullerslevs koner.

Juni 2.1799 indlod Hans Jensens kone fra Gundestrup

Juni 6.1799 jordet Knud Pedersen, 42 år

Juli 7.1799 jordet Sidsel Jeppesd. fra Gundestrup, 28 år

August 18.1799 Karen, født og hjemmedøbt den 21.7., døbt den 18.8 Fader: Lars Hansen møller, moder Anne Christophersd. Båret af Peder møllers kone, Sandholt mølle. Faddere: Peder Degn, Hans Gemahl, Jep- pe Jørgensen, Niels Pedersens og Anders Rasmussens koner.

August 18.1799 samme dato blev konen indladt.

September 8.1799 anmedlt til ægteskab ungkarl Anders Pedersen og pigen Anne Pedersd., hvis forlove- re var Anders Rasmussen og Jørgen Pedersen Sallinge fra Gundestrup, som bevidne- de, at der i henseende til slægtsskab imellem de contraherede personer intet var, som kunne gøre deres forehavende ægteskab siundelig.

September 15.1799 ligeledes nameldte sig til ægteskab ungkarl og murersvend Johan Nielsen og pigen Anne Cathrine Pedersd., begge af Hundstrup sogn, hvis forlovere var Niels Nielsen Trolle, møller i Gundestrup Mølle og Lars Hansen, møller i Elleskovs mølle, som bevid- nede at i henseende til slægtskab, var der intet som kan gøre hinder i dette deres fore- havende ægteskabs fuldbyrdelse.

Oktober 1.1799 jordet Henric Hansen Stehrs drengebarn, 3 1/2 år

Oktober 20.1799 jordet Christopher Larsens dødfødte pigebarn

Oktober 19.1799 sammenviet Anders Pedersen og Anne Pedersd.

Oktober 26.1799 sammenviet Johan Nielsen og Anne Cathrine Pedersd.

November 3.1799 anmeldte sig til ægteskab Niels Pedersen af Aabye og pigen Karen Philipsd. af Hundstrup sogn, hvis forlovere vare Henric Madsen af Mynderup og Jørgen Philip-

sen af Hundstrup sogn, som bevidnede at der var intet som kunne gør ægteskabets

fuldbyrdels syndeligt.

November 3.1799 Cathrine Margrethe, født og hjemmedøbt den 29.9., døbt den 3.11. Fader: Hans Jacobsen, moder Kirsten Pedersd. Båret af moderen selv. Faddere: Jens skytte, Knud møller fra Høyrup Mølle, Rasmus Pedersen i Rødme, Marqvar Nielsens kone og husholdersken på Skjoldemose.

November 3.1799 Rasmus, født og hjemmedøbt den 27.9., døbt den 3.11. Fader Peder Rasmussen tømmermand, moder Marie Larsd. Båret af degnen Jacobsens kone. Faddere: Rasmus smed, Hans Andresen, Christen væver, Jens Hundstrups og Lars ?vægters kone, alle af Hundstrup

November 3.1799 3 koner indladt samme dag

November 3.1799 Frederic Christian, født og hjemmedøbt den 19.9, døbt den 3.11. Fader: Carl Michelsen, hollænder på Langeskov, moder Frederica Duch. Båret af jomfru Mette Marie Clausen fra Svendborg. Faddere: Johan Frederic Böhne fra Klingstrup, Niels Alberg fra Svendborg, hr. Schrøder fra Rynkebygård og Sophie Dorthea Duch fra Klingstrup.

November 8.1799 jordet Søren Rasmussens kone Mariane Pedersd., 36 år

November 10.1799 indlod Christopher Larsens kone.

December 1.1799 Anne, født og hjemmedøbt den 23.11., døbt 1.12. Fader: Anders Pedersen, moder Anne Cathrine Pedersd. Båret af moderens søster. Faddere:Hans Jensen, Jørgene Andersen, Lars møller, Lars Gemahl og Jørgen Jeppesen.

December 13.1799 sammenviet enkemand Niels Pedersen og Karen Philipsd.

December 15.1799 indlod Carl Michelsens kone.

December 22.1799 Mette Marie, født 15., døbt 22. Fader Mouritz Hansen, moder Dorthe Rasmusd. Båret af Anders Rasmussens kone fra Gundestrup. Faddere: Christopher Larsen, Dide- ric Krog, Peder snedkers , Jens teglbrænders og Morten Hansens kone.

December 22.1799 indladt Anders Pedersen Hyrdes kone.

December 29.1799 Mads, født den 4., hjemmedøbt den 8., døbt den 29. Fader: Henric Jensen, moder Kirsten Madsd. Båret af en ubekendt. Faddere: Niels og Lars møller, Rasmus smed junior, Rasmus Jen- sens og Christen vævers koner.

I afvigte år 1799: sammenviet 4 par - fødte 17 - døde 6.

1800

Januar 2.1800 jordet gårdmand Hans Hansen Gemahl, 52 år

Januar 4.1800 jordet Marie Christophersd. Langkild, 18 år

Januar 5.1800 Lars, født og hjemmedøbt den 31.12.1799, døbt den 5.1.1800. Fader: Jørgen Pedersen Sallinge, moder Anne Rasmusd. Båret af Anders Degns kone. Faddere: Hans Jensen, Peder Degn, Anders Rasmussen, Lars Gemahl, Jørgen Andersen

Januar 5.1800 jordet Hans Gemahls datter, 2 1/2 år

Januar 12.1800 Marie, født og hjemmedøbt den 28.12., døbt 12.1. Fader: Lars Mortensen, moder Anne Sørensd. Båret af degnens kone. Faddere: Hans Andreasen, Jens Hundstrup, Jens bødker, Ras- mus kone og Anne Marie Pedersd. Dynd.

Januar 19.1800 jordet Christian Ball, 80 år

Januar 20.1800 jordet Henric Jensens søn Mads, 7 uger

Januar 20.1800 anmeldt sig til ægteskab ungkarl Povel Jensen af Egense og pigen Birthe Rasmusd. af Hundstrup, hvis forlovere var Hans Nielsen, gårdmand i Egense og Hans Andersen husmand fra Øster Skerninge, som bevidnede at der var intet som kunne ligge hinder i vejen for dette ægteskabs fuldbyrdelse.

Januar 26.1800 indladt Mouritz Hansens kone.

Februar 9.1800 indladt Jørgen Sallinges og Lars Mortensens koner.

Februar 14.1800 sammenviet Povel Jensen og Birthe Rasmusd..

Marts 19.1800 Anne Margrethe, født og hjemmedøbt den 10., døbt den 19. Fader Povel Jensen, moder Birgite Rasmusd. Båret af Anders Rasmussens kone fra Gundestrup. Faddere: Peder Degn, Niels Peder- sen, Anders Rasmussen, Hans Jensens kone og Mouritz Hansens kone.

Marts 31.1800 jordet Niels Jensens kone Johanne Petersd. Friis, 73 år

April 11. 1800 jordet Carl Michelsens søn Frederic Christian, 1/2 år

April 14. 1800 indladt Povel Jensens kone.

April 20. 1800 var til confirmation: Peder Rasmussen Maren Christophersd. Karen Andersd. Kirsten Andersd. Mette Rasmusd.

Maj 4.1800 jordet Hans Holmdrups moder , 86 år

Maj 23.1800 jordet Niels Pedersens moder af Fundestrup Karen Hansd., 70 år

Juni 3.1800 jordet Anders Rasmussen Høg fra Mynderup, 71 år

Juni 18.1800 jordet Rasmus Nielsen, gårdmand i Hundstrup, 78 år

Juni 29.1800 Hans, født den 21.5., hjemmedøbt den 22.5., døbt den 29.6. Fader Rasmus Jensen, moder Agnete Marcusd. Båret af en ubekendt. Faddere: Jens Hundstrup, Jens Marcussen, Jørgen Philipsen, Lars Mortensens og Hans Andreasens koner.

Juni 29.1800 samme dag blev moderen indladt.

Juni 29.1800 Christen, født den 30.5., hjemmedøbt 1.6., døbt 29.6. Fader: Peder Christensen, moder Apelone Jensd. Båret af Jacob Ritters kone fra Vester Skerninge. Faddere: Ole Krag, Morten Morten- sen, Rasmus Rasmussen, Henric Madsen og Lars Nyemand.

Jni 29.1800 samme dag blev konen indladt.

Juli 13.1800 Christiane, født 4.6., hjemmedøbt 8.6., døbt 13.7 Fader: Niels Nielsen Trolle, moder Martine Marie Krag. Båret af værtshusholder Mads Hansen Høegs kone. Faddere: Niels Piil, Bertel Esche- berg, Lars Gemahl, Niels Pedersens og Anders Rasmussens koner.

Juli 13.1800 samme dag indladt moderen.

September 19.1800 jordet Christen Andersen fra Langeskov, 60 år

November 2.1800 Maren, født 5.10., hjemmedøbt 6.10., døbt 2.11. Fader: Morten Mortensen, moder Karen Olsd. Båret af teglmester Jeppesens kone ved Brendegård. Faddere: Henric Madsen, Lars Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Henric Bruuns og Ole Krags koner, alle af Mynderup

November 30.1800 Rasmus, hjemmedøbt 21., døbt 30. Fader: Knud Nielsen, moder Petronille Olesd. fra Gl. Langeskov. Båret a moderens søster fra Brahetrolleborg. Faddere: Niels Boe, Hans Madsen, Tho- mas Berentsen fra Gl. Langeskov, item Morten Hansen, og Jens treglbrænders kone fra Horshaven.

I afvigte år 1800 var sammenviet 1 par, født 8, døde 12.

 

1801

Januar 1.1801 Anders, født og hjemmedøbt den 18.11.1800, døbt 1.1.1801 Fader: Jørgen Andersen, moder Kirsten Andersd. Båret af skomager Daniel Møllers kone fra Svendborg. Faddere: Niels møller, Lars Gemahl, Berthel Escheberg, Anders Rasmussens og Niels Pedersens koner, alle fra Gundestrup.

Januar 1.1801 samme dag blev konen indladt.

Januar 4.1801 indlod Knud Nielsens kone

Januar 18.1801 Hans, født og hjemmedøbt den 14.12.1800, døbt 18.1. Fader: Henric Hansen Stehr, moder Marie Rasmusd. Båret af faderens søster Eva Hansd.. Faddere: Ole Rasmussen, Hans berider, Ole bød- ker, Niels Røjle fra Ulbølle, Simon bødker fra Vester Skerninge.

Januar 18.1801 Samme dag blev moderen indladt.

Februar 6.1801 jordet Jens Larsens enke Anne Cathrine Andersd., 74 år

Februar 22.1801 Rasmus, født og hjemmedøbt 1.2., døbt 22.2. Fader: Søren Rasmussen, moder Karen Rasmusd. Båret af moderens søster Mette Marie. Faddere: Anders ?Degn, Lars møller, Rasmus smed, Marqvar Nielsens og Henric Jensens koner.

Februar 22.1801 samme dag, moderen indladt.

Februar 22.1801 Niels, født 20.1., hjemmedøbt 25.1., døbt 22.2 Fader: Dideric Nielsen, moder Mette Hansd. Båret af Peder Boes datter i Hundstrup. Faddere: Jens teglbrænder, Peder snedker, Mouritz Hansen, Christopher Larsens og Morten Hansens koner.

Februar 22.1801 moderen indladt.

Marts 4. 1801 jordet Peder Degns moder Karen Rasmusd., 75 år

Marts 8. 1801 Rasmus, født 24.1., hjemmedøbt 25.1., døbt 8.3. Fader: Rasmus Rasmussen, moder Anne Knudsd. Båret af Lars Rasmussens kone i Mynderup. Faddere: Marqvar Nielsen, Christen Han- sen, Henric Jensen, Rasmus Hansens og Niels Jensens koner, alle af Hundstrup.

Marts 8. 1801 moderen indladt.

Marts 11.1801 anmeldt til ægteskab Jørgen Andersen og Mette Cathrine Rasmusd., begge fra Hundstrup sogn, hvis forlovere vare Henric Larsen og Morten Mortensen af Mynde- rup, som bevidnede, at de ville indestå for, at disse personer ikke var noget beslægtet som kunne gøre deres ægteskab syndigt.

Marts 27.1801 sammenviet Jørgen Andersen og Mette Cathrine Rasmusd.

April 2.1801 Seneia, født og hjemmedøbt 27.2., døbt 2.4. Fader: Peder Hansen, moder Anne Jensd. Båret af Rasmus Pedersens kone i Brende-Lydinge. Faddere: Lars møller, Peder tøm- mermand, Hans Holmdrup, Morten Rasmussens og Lars Gussens koner.

April 2.1801 moderen indladt.

Marts 31.1801 var til confirmation: drenge: Mads Mortensen Hans Christensen Anders Hansen Gemahl Rasmus Jensen Peder Nielsen Lars Rasmussen Hans Larsen Peder Pedersen piger: ingen

Maj 14.1801 Niels, født og hjemmedøbt den 6.4., døbt den 14.5. Fader: Niels Pedersen, moder Marie Nielsd. Faddere: Lars møller, Hans Jensen, Lars Gemahl, Anders Rasmussens og Jørgen An- dersens koner.

Maj 14.1801 moderen indladt.

Juni 13.1801 jordet Hans Jensens søn i Gundestrup, Jens, 6 år

Juni 14.1801 Mads, født og hjemmedøbt den 12.4., døbt den 14.6 Fader: Niels Jensen, moder Karen Madsd. Faddere: Morten Rasmussen, Peder Hansen, Hans Mogensen, Rasmus Jensens og Lars Gussens koner.

Juli 12.1801 Maren, født og hjemmedøbt den 11.6., døbt den 12.7. Fader: Henric Jensen, moder Kirsten Madsd. Båret af moderens søster fra Tåsinge. Faddere: Jens skytte, Lars møller, Anders lade- foged, Niels Jensens og Marqvar Nielsens koner.

Juli 12.1801 moderen indladt.

August 9.1801 Jens, født den 29.7., hjemmedøbt den 30.7., døbt den 9.8. Fader: Niels Nielsen Trolle, moder Martine Marie Krag Båret af Mads Hansen Høgs kone fra Svendborg. Faddere: Lars møller, Niels Pedersen, Hans Jensen, Peder Degn, Anders Rasmussens kone.

August 9.1801 samme dag moderen indladt.

Oktober 1.1801 jordet landsoldat Niels Nielsen Ravn, 26 år

I 1801: viede 1 par - fødte 10 - døde 4.

1802

Januar 2.1802 jordet husmand Jeppe Rasmussens kone fra Gundestrup, 66 år

Januar 31.1802 Christopher, født 25.12., hjemmedøbt 26.12.1801, døbt 31.1.1802 Fader: Lars Hansen møller, moder Anne Christophersd. Båret af moderens søster Maren. Faddere: Hans møller: senior et junior, Berthel Søren- sen, Anders Rasmussens og Niels Pedersens koner.

Januar 31.1802 moderen indladt.

Februar 7.1802 Hans, født og hjemmedøbt den 1.1., døbt 7.2. Fader: Søren Rasmussen, moder Karen Rasmusd. Båret af Cathrine Maie Mogensd. Faddere: Hans smed fra Ollerup med sine sønner Jep- pe og Peder, Niels og Henric Jensens koner af Hundstrup.

Februar 10.1802 jordet Rasmus Rasmussen husmand, 56 år

Marts 16.1802 jordet pigen Maren Hansd. Gemahl, 21 år

Marts 31.1802 jordet Niels Jensen Gemahl, 34 år

April 4.1802 Johanne, født 2.3., hjemmedøbt 3.3., døbt 4.4 Fader: Rasmus Jensen, moder Agnete Marcusd. Båret af faderens søster fra Hundtofte. Faddere: Rasmus smed, Jens Hundstrup, bar- nets halvbroder Anders Rasmussen, Niels Jensens og Henric Jensens koner.

April 23.1802 sammenviet Peder Hansen af Vester Skerninge sogn og pigen Karen Pedersd. af Hundstrup, hvis forlovere vare Christen Henricsen og Peder Hansen af Vester Sker- ninge, som bevidnede, at der intet familieskab hindrer ægteskabets fuldbyrdelse.

April 25. 1802 var til confirmation: drenge: Jørgen Nielsen Morten Rasmussen Mads Nielsen Lars Johansen piger: ingen

Juni 19.1802 Morten, født 13.5., hjemmedøbt 14.5., døbt 19.6. Fader: Morten Mortensen, moder Karen Olesd. Båret af Eric Christensens kone fra Mynderup. Faddere: Henric Madsen, Henric skytte, Niels Krag, Rasmus Rasmussens og Jørgen Høgs kone, alle af Mynderup.

Juni 19.1802 samme dag moderen indladt.

Juni 20.1802 Niels Jensens datter Johanne, født og hjemmedøbt 17.6., jordet 20.6.

Juni 28.1802 jordet Anders Hansen Gemahl, 17 år

Juli 3.1802 Jens, født 28.6., hjemmedøbt 29.6., døbt 3.7. Fader: Hans Jensen, moder Karen Rasmusd. Båret af Jens Gemahls kone fra Vester Skerninge. Faddere: Lars møller, Anders Ras- mussen, Peder Degn, Niels Pedersens og Jørgen Andersens koner.

Juli 3.1802 moderen indladt.

Juli 3.1802 sammenviet Rasmus Pedersen Vangeled og enken Marie Elisabeth Henrichsd., hvis forlovere var Jens Christensen bødker og Peder Rasmussen, begge af Hund- strup, som vidnefast forsikrede, at intet var som gøre hinder for ægteskabets fuld- byrdelse.

Juli 25.1802 indladt Niels Jensens kone.

August 29.1802 Lars, født og hjemmedøbt den 24.7., døbt den 29.8. Fader: Niels Nielsen Trolle, moder Marie Martine Krag. Båret af moderen selv. Fadere. Jens skytte fra Aagrønhuse, Hans skytte fra Skjolde- mose, Lars møller i Elleskov Mølle, Niels Pedersens og Hans Jesens koner.

August 29.1802 moderen indladdt.

August 29.1802 Anne Kirstine, født 31.7., hjemmedøbt 1.8., døbt 29.8. Fader: Peder Christensen, moder Apelone Jensd. Båret af moderens søster Maren. Faddere: Ole Krag, Morten Mortensen, Rasmus Rasmussen, Lars Rasmussens og Henric Madsens koner.

August 29.1802 Moderen indladdt.

September 12.1802 Karen, født 4.8., hjemmedøbt 8.8., døbt 12.9. Fader: Anders Rasmussen, moder Maren Pedersd. Båret af faderens søster. Faddere: Niels møller junior, Jeppe Jørgensen, Jeppe Ras- mussen, Hans Jensens og Niels Pedersens koner, alle af Gundestrup

September 12.1802moderen indladt

September 16.1802 jordet Morten Marcussen fra Mynderup, 77 år

September 26.1802indladt Hans Boemands kone.

Oktober 29.1802 jordet Henric Madsen fra Mynderup, 38 år

November 3.1802 sammeenviet Rasmus Larsen Høy og Mette Marie Rasmusd., hvis forlovere var Niels Christensen og Jens Henrichsen, som bevidnede, at intet var som kunne gøre ægteskabets fuldbyrdelse hindring.

November 12.1802 sammenviet Niels Rasmussen Hytteballe og enken Johanne Rasmusd., hvis forlo- vere vare Sven Rasmussen og Hans ....sen, som bevidnede, at intet i henseende til slægtskab kunne gøre hinder.

November 20.1802 sammenviet Hans Jensen og Maren Madsd., hvis forlovere vare Jørgen Jensen og Peder Falk, begge fra Langeskov Teglværk, som bevidnede at intet er som kunne gøre ægteskabet hindring.

I afvigte år er i sognet sammenviet 5 par - fødte 9 - døde 9.

1803

Januar 5.1803 Kirsten, født 21.12.1802, døbt 5.1.1803 Fader: Rasmus Rasmussen, moder Anne Knudsd. Båret af Jørgen Høgs pige. Faddere: Ole Krag, Niels Henricsen, Mads Henricsen, Morten Mortensens og Peder Christensens koner, alle af Mynderup.

Januar 5.1803 moderen indladt

Marts 20.1803 Niels, født og hjemmedøbt den 13.2., døbt den 20.3. Fader: Peder Hansen, moder Anne Jensd. Båret af Rasmus Eilersens enke i Ulbølle. Faddere: Morten Larsen, Hans Mogensen, Niels Jensen, Rasmus smed, Søren Frandsen, alle af Hundstrup

Marts 20.1803 moderen indladt

Marts 25.1803 sammenviet Johan Pedersen Hyre og enken Anne Michelsd., hvis forlovere vare Hans Mogensen og Anders Rasmussen Krog, som bevidnede at der var intet, som kunne hinde ægteskabets fuldbyrdelse.

April 12.1803 Mette Sophie, født 8.3., hjemmedøbt 9.3., døbt 12.4. Fader: Søren Rasmussen, moder Karen Rasmusd. Båret af Jørgen Andersen Høys kone fra Mynderup. Faddere: Morten Rasmussen, Peder Hansen, Niels husmand, Niels Jensens og Rasmus Jensens koner alle af Hund- strup

April 12. 1803 moderen indladt

April 17. 1803 var til confirmation i Øster Skerninge kirke: drenge: Mads Rasmussen Boemand Rasmus Andersen ?Sak Niels Jensen Goldbech Rasmus Mouritzen piger: Kirsten Larsd. Anne Cathrine Jensd. Hundstrup Karen Andersd. Nyemand Anne Marie Christensd. Bodil Andersd. Degn

April 24. 1803 Mads, hjemmedøbt den 23.3., døbt 24.4. Fader: Henric Jensen, moder Kirsten Madsd. Båret a Niels Jensens kone. Faddere: Jens skytte, Lars møller, Hans Holmdrup, Jør- gen Høgs kone og Karen ladefogeds.

April 24. 1803 moderen indladt

April 29. 1803 sammenviet Niels Nielsen af Aaby og Anne Kirstine Hansd. af Hundstrup sogn, hvis forlovere Mads Larsen og Ole Pedersen bevidnede at intet var som kunne læg- ge hinder i vejen til ægteskabets fuldbyrdelse.

Maj 18.1803 Anne Marie, født den 18.4., hjemmedøbt 19.4., døbt 18.5. Fader: Niels Rasmussen, moder Johanne Rasmusd. Båret af Peder ..... ..... Marie. Faddere: Jens Hundstrup, Lars Gussen, Rasmus smed, Christen vævers og Peder Rasmussens koner.

Maj 18.1803 moderen indladt

Juni 5.1803 Maren, født den 17.4., hjemmedøbt den 18.4., døbt den 5.6. Fader: Jørgen Andersen, moder Kirsten Andersd. Båret af skomager Daniel Møllers kone fra Svendborg. Faddere: Jørgen Høg, Niels møller, Peder Degn, Hans Jensens og Niels Pedersens koner.

Juni 19.1803 Jesper, født og hjemmedøbt den 12.5., døbt den 19.6 Fader: Jørgen Jensen, moder Anne Cathrine Jespersd. Båret af leutnant Striglers kone fra Leutved. Faddere: Jens teglbrænder, Morten Holm, Rasmus Ditlevsen, Rasmus H....s kone og Mette Hobro.

Juni 19.1803 moderen indladt

Juli 5.1803 Hans Juul Balslev og Anne Kirstine, født 29.6. Fader: Lars Pedersen Trolle, forvalter på Flintholm og moder Anne Kirstine Hansd. Brandt. Begge disse deres tvillingebørn, der blev hjemmedøbt samme dag, blev jor- det den 5.7.

Oktober 21.1803 jordet Niels Andersen Høy, skrædder, 37 år

December 2.1803 blev sammenviede Berthel Sørensen og Anne Pedersd. Busch, hvis forlovere vare Lars Hansen møller og Peder T....sen her af Øster Skerninge bevidnede at der var intet, som kunne gøre ægteskabets fuldbyrdelse hindring.

December 21.1803 jordet ungkarl Christen Mortensen fra Ollerup, 33 år

1804

Januar 15.1804 anmeldte sig til ægteskab Jørgen Rasmussen af Aaby sogn og Cathrine Marie Mogensd. af Hundstrup, med tvende vidnesmænd Hans Mogensen og Niels Ras- mussen begge af Hundstrup, som bevidnede at der var intet som i henseende til slægtskab kunne hindre ægteskabets fuldbyrdelse.

Februar 24.1804 sammenviet Jørgen Rasmussen og Cathrine Marie Mogensd.

Marts 4. 1804 jordet Niels Hansen Bøegs søn Hans, 13 år

Marts 7. 1804 jordet Niels hjulmands kone, 70 år

Marts 18.1804 Johanne, født den 5.2., hjemmedøbt den 6.2., døbt 18.3. Fader: Berthel Sørensen, moder Anne Pedersd. Båret af Gammelgaards Maren. Faddere: Lars møller, Peder Degn, Jeppe Jørgensen, Anders Rasmussens og Niels Pedersens koner.

Marts 7. 1804 moderen indladt

Marts 21.1804 Agnete, uægte, født og hjemmedøbt den 19., døbt den 21. Moder: Marie Hansd., udlagt barnefader: Peder Rasmussen Ravn, Ulbølle Båret af Jens skyttes kone i Aagrønhuset. Faddere: Hans Rasmussen smed med tvende sønner Lars og Jens fra Vester Skerninge, Christen Larsens og Niels Jensens koner fra Hundstrup

Marts 30.1804 Johannes, født 26.2., hjemmedøbt 2.3., døbt 30.3. Fader: Lars Hansen møller, moder Anne Christophersd. Båret af forpagter Langkilds datter fra Egeskov. Faddere: Niels møller, Peder Degn, Jeppe Jørgensen, Hans Jensens og Anders Rasmussens koner.

April 2.1804 Dorthe, født 26.2., hjemmedøbt 3.3., døbt 2.4. Fader Rasmus Pedersen Greve, moder Anne Pedersd. Båret af en fra Pilegaard. Faddere: Rasmus Boemand, Jens bødker, Hans Andreasen, Rasmus Jensens og Lars Mortensens koner.

April 2.1804 moderen indladt.

April 5.1804 jordet Morten Hansens kone fra Horshaugen, 55 år

 

April 8.1804 var til confirmation i Hundstrup kirke: drenge: Hans Krog Nielsen piger: Johanne Rasmusd. Boemand Maren Larsd. Anne Margrethe Hansd. Gemahl Karen Jensd. Hundstrup Maren Nielsd.

Maj 3.1804 jordet Søren Larsen fra Vester Skerninge, 78 år

Maj 21.1804 Anne, født og hjemmedøbt den 11.4., døbt den 21.5. Fader: Jens Nielsen, moder Karen Jacobsd. Båret af faderens søster. Faddere: Niels Nielsen, Marqvar Jacobsen, Christen Nielsen, Knud Mortensen alle af Stenstrup sogn, Rasmus Vangeleds kone af Hundstrup.

Maj 21.1804 moderen indladt

Juni 7.1804 anmeldte sog til ægteskab enkemand Christen Rasmussen af Stenstrup sogn og pigen Anne Nielsd. af Hundstrup, hvis forlovere vare Rasmus Jensen og Jørgen An- dersen Høy af Mynderup, som bevidnede at der var intet som kunne gøre ægteskabet hindring.

Juni 29.1804 sammenviet Christen Rasmussen og Anne Nielsd. i Stenstrup kirke.

Juli 8.1804 Hans, uægte, født 24.6., hjemmedøbt 1.7., døbt 8.7. Moder: Mette Hansd., udlagt barnefader Lars Hansen Gemahl af Gundestrup Båret af Hans beriders datter i Ulbølle. Faddere: Rasmus Greve, Johan Hyre, Mads Stehr, Hans Jensens og Anders ladefogeds koner.

Oktober 14.1804 Johanne, født 6.9., hjemmedøbt 9.9., døbt 14.10. Fader: Niels Jensen, moder Karen Madsd. Båret af Henric Jensens kone. Faddere: Morten Rasmussen, Lars møller, Niels Mar- cussen, Gammelgaards Maren og Anne Ditlevses.

Oktober 14.1804 moderen indladt.

Oktober (blank) Else Cathrine, født den 19.9., hjemmedøbt 20.9. Fader: Niels Pedersen, moder Marie Nielsd. Båret af Jeppes kone fra Ollerup. Faddere: Hans Jensen, Anders Rasmussen, Peder Degn, Niels Hyrdes og Jørgen Sallinges koner, alle fra Gundestrup

ditto dato moderen indladt

November 2.1804 anmeldte sig til ægteskab ungkarl Niels Rasmussen af Mynderup og pigen Anne Cathrine Pedersd. fra Svendborg, hvis forlovere var Niels Olsen af Mynderup og Rasmus Larsen Høg fra Stågerup, som bevidnede at intet kunne hindre ægteskabets fuldbyrdelse, men disse folk skal sammenvies i Svendborg.

November 4.1804 Peder, født 19.9., hjemmedøbt 20.9., døbt 4.11. Fader: Søren Rasmussen, moder: Karen Rasmusd. Båret af Jens skyttes kone. Faddere: Rasmus smed, Lars møller, Niels Jensen, Marqvar Nielsens og Anders Degns koner alle af Hundstrup

November 4.1804 moderen indladt.

November 11.1804 anmeldte sig til ægteskab Hans Rasmussen og Bodil Rasmusd.. for hvem Lars Hansen møller og Mads Rasmussen Stehr bevidnede at der intet var som kunne hindre ægteskabet i dets fuldbyrdelse.

November 11.1804 jordet Jens Hansen Krog, 60 år

November 18.1804 Knud, født den 6.10., hjemmedøbt den 7.10, døbt den 18.11 Fader: Rasmus Rasmussen, moder Anne Knudsd. Båret af Christen Hansens datter Anne Marie. Faddere: Ole Krag, Niels Henricsen, Lars Rasmussen, Peder Christensens og Jørgen Andersens koner, alle af Mynderup

November 11.1804 moderen indladt

November 25.1804 Knud og Anne, uægte, født den 19., hjemmedøbt den 20., døbt den 25. Moder: Johanne Andersd., udlagt barnefader: Mads Pedersen tjenende i Brændekilde, nu karl hos købmand Gumme Graa i Svendborg. Drengen båret a moderens søster Maren (evt. Karen). Pigen af møllerkonen i Elleskov Mølle Anne Christophersd. Faddere: Jørgen og Christopher ladefoged, Jens Andersen Maren Gammelgaards og Peder tømmermands kone af Hundstrup.

December 14.1804 sammenviet Hans Rasmussen og Bodil Rasmusd.

December 24.1804 anmeldte sig til ægteskab Niels Hansen og enken Anne Cathrine Nielsd., hvis for- lovere var Niels Nielsen, Jens Olsen, som bevidnede at der intet var som kunne gøre ægteskabets fuldbyrdelse hindring.

I afvigte år 1804 var: sammenviede 3 par - fødte 12 - døde 6.