Drejø kirkebog 1646-1662

| | |
Drejø kirkebog 1646-1662 kronologisk afskrift af Karin Jørgensen

1646

27.09. Rasmus Mortensen og Sidsel Hansdatter, sammenviet
04.10. Rasmus Madsen , Skarø og Karen Hansdatter, sammenviet

1647
19.04 Laurits Rasmussen Koch, Skarø og Karen Hansdatter, sammenviet
14.11 Claus Hansen, Strynø og Kirsten Madsdatter, sammenviet
14.11 Hans Pedersen, Langeland og Pernille Jensdatter, Skarø, sammenviet

1648
16.07 Jep Pedersen, Skarø og Maren Rasmusdatter, sammenviet
15.10 Niels Ipsen og Kirsten Nielsdatter, sammenviet
26.11 Rasmus Hansen og Johanne Herrisdatter, sammenviet

1649
? Rasmus Rasmussen og Kirsten Nielsdatter, sammenviet

11.03. Jens Hansen, Birkholm en datter Karen Jensdatter*.
Faddere: Anne hr. Nielses, Rasmus Rasmussen, Christen Rasmussen, Rasmus Hansen, Hans Mikkelsen, Johanne Hansdatter, Anne Hansdatter

03.05 Jep Pedersen, Skarø, Rasmus Ipsen*
Faddere: Anne hr. Nielses, Strange Nielsen, Niels Madsen, Jep Henningsen, Anders Madsen, Anders Hansen, Rasmus Rasmussen, Hans Christensen, Anders Ibsen, Laurits Rasmussen, Rasmus Hansen, Hans Pedersen, Niels Nielsen
Claus Rasmussen, Christen Rasmussen, Rasmus Ibsen, Laurits Mortensen, Sidsel Rasmusses, Anne Anderses,
Maren Peders, Maren Ibsdatter, Jørgen Rasmussens datter, Maren Nielses, Anne Hanses, Karen Hanses, Karen Jenses
Johanne Madsdatter, Anne Herrichsdatter, Johanne Nielses, Maren Hanses

13 pt Hans Pedersen, Peder Hansen*
Faddere: Maren Jenses, Hans Madsen, Anders Hansen, Claus Rasmussen, Hans Christensen, Hans Herrichsen, Jens Jensen, Cornelius Ipsen, Hans Michelsen, Anders Ibsen, Hans Christensen, Anders Madsen, Christen Rasmussen
Rasmus Hansen, Jep Ibsen, Jep Nielsen, Jep Hansen, Niels Jørgensen, Margrethe Nielsdatter, Kirsten Ipsdatter, Johanne Madsdatter, Inge Rasmusdatter, Maren Stranges, Sidsel Rasmuses, Mette Nielses, Karen Jeppes, Anne Rasmusses
Maren Peders

16.12 Rasmus Rasmussen Hjortø , Drejø, Jørgen Rasmussen*
Faddere: Maren Stranges, Niels Nielsen, Rasmus Ipsen, Christen Rasmussen, Jep Nielsen, Anders Ibsen, Hans Christensen, Karen Hanses, Maren Jeppes, Maren Peders, Margrethe Nielsdatter, Inge Rasmusdatter

dom p X nativ. Henrich Jacobsen, Birkholm, Karen Henrichsdatter *
Faddere: Anne, Hans Christensens, Hans Michelsen, Rasmus Madsen, Jørgen Madsen, Inge Rasmusdatter
Kirsten Christensdatter, Johanne Madsdatter

1650
? Hans Mikkelsen og Anne Mortensdatter, sammenviet
? Rasmus Hansen, Skarø og Sidsel Hansdatter, sammenviet

07.04 Henrich degn, Drejø, Magdalene Henrichsdatter*,
Faddere: Anne, Hans Christensens, Jens Kock, Rasmus Madsen, Niels Madsen, Jep Nielsen, Niels Jørgensen, Rasmus Hansen, Kirsten Pedersdatter, Anne Nielsdatter, Anne Mortens, Kirsten ?Clauses, Sidsel Christensdatter, Inge Rasmusdatter, Johanne Madsdatter

15.04. Niels Hansen, Hans Nielsen*
Faddere: Anne hr. Nielses, Strange Nielsen, Jens Jacobsen, Rasmus Hiortø, Anders Hansen, Jens Koch, Rasmus Rasmussen, Hans Madsen, Hans Christensen, Christen Ibsen, Johanne Nielses, Anne Hanses, Karen Anderses
Karen Hanses, Inge Rasmusdatter

16.06 Peder Clausen, Drejø Hans Pedersen*,
Faddere: Anne hr. Nielses, Niels Jørgensen, Jep Jensen, resten står nederst i margin

01.09 Jens Hansen, Skarø, Niels Jensen*
13.11 Hans Herrichsen, Drejø, Maren Hansdatter *

1651
19.01 Anders Pedersen, Peder Andersen*
16.02 Hans Errebo, Maren Hansdatter *
23.02 Anders Ibsen, Drejø, Hans Andersen*
23.02 Morten Nielsen, Rasmus Mortensen*
15.06 Rasmus Rasmussen, Johanne Rasmusdatter *
17.08 Niels Madsen, Drejø, Anne Nielsdatter *
16.11 Hans Ipsen, Drejø, Hans Hansen*

1652
11.04 Peder Clausen, Drejø, Kirsten Pedersdatter *
06.06 Jens Hansen, Skarø, Maren Jensdatter *
20.06 Jens Jacobsen, Peder Jensen*
03.10 Thomas Madsen, Birkholm, Mads Thomasen *tvil.
03.10 Thomas Madsen, Birkholm, Karen Thomasdatter *tvilling
17.10. Jens Hansen, Birkholm, Kirsten Jensdatter *

28.11 Hans Rasmussen Skarø og Sidsel Hansdatter, sammenviet

1653
27.02. Henrich Jacobsen, Birkholm, , datter *blank plads for navn
20.03 Rasmus Hansen skrædder, Skarø, Rasmus Rasmussen*
latære = 20.03 Rasmus Hansen skrædder, Skarø, Maren Rasmusdatter *
01.05 Rasmus Rasmussen, Kirsten Rasmusdatter *
08.05 Jep Pedersen, Skarø, Peder Ipsen*
21.08 Anders Pedersen , Peder Andersen*
03.07. Strange Nielsen, Drejø, Maren Strangesdatter *
17.07 Rasmus Lauritsen, Karen Rasmusdatter *
21.08 Anders Ibsen, Drejø, Henrich Andersen*
18.09 Thomas Madsen, Birkholm, Rasmus Thomasen*
29.09 Peder Clausen, Drejø, Claus Pedersen*
20.11 Jep Nielsen Foged udlagt barnefader, Skarø, Karen Ibsdatter *
18.12.Jens Hansen Koch, Drejø, Maren Jensdatter *

1654
02.02 Niels Hansen, Drejø, Rasmus Nielsen*
? Anders Ibsen, Drejø, Karen Andersdatter *